Зміни в законодавстві України (№ 4, листопад 2017)

І. Огляд законодавства та нормативних актів

· Президент підписав Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стабілізації розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України» від 09.11.2017 р. № 2198-VIII (далі – Закон № 2198).

Так само, як і його проект, даний закон передбачає:

• введення 50-відсоткового штрафу у разі порушення терміну реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування на 366 і більше календарних днів (зміни в п. 120 прим. 1.1 ПКУ);

• продовження терміну для визнання (декларування) податкового кредиту по зареєстрованим в ЄРПН податкових накладних / розрахунків коригування від 365 к.дн. до 1095 к.дн. (Зміни в п. 198.6 ПКУ);

• ліквідацію термінового обмеження для реєстрації податкових накладних та /або розрахунків коригування в ЄРПН. Нагадаємо: зараз для реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування відводиться 365 к.дн. Після введення даного законопроекту платники зможуть реєструвати в ЄРПН всі податкові накладні та/або розрахунок коригування, складені починаючи з 1 липня 2015 року. Головне – щоб загальна сума ПДВ не перевищувала реєстраційної суми, обчисленої відповідно до п. 200 прім.1.3 ПКУ;

• тимчасове, до 01.07.2018, звільнення від штрафів, передбачених ст. 120 прим. 1 і ст. 126 ПКУ (в частині ПДВ), та пені, встановленої пп. «а» пп. 129.1.1 ПКУ (в частині ПДВ), до виробників електричної енергії, які здійснюють постачання електричної енергії державному підприємству «Енергоринок» і за станом на 01.01.2016 мали податковий борг по ПДВ, в т.ч. розстрочений і / або відстрочений. Перелік таких виробників та перелік податкових накладних, складених такими виробниками електричної енергії з 01.07.2015 і не зареєстрованих в ЄРПН, має затверджувати Кабінет Міністрів України.

Закон № 2198 набирає чинності з дня, наступного за днем ??його опублікування.

ІІ. Офіційні листи та роз’яснення

Податок на додану вартість

· ІПК Офісу великих платників ДФС від 27.11.2017 р. № 2713/ІПК/28-10-01-03-11.

До загального обсягу операції з експорту товарів, що оподатковується ПДВ за нульовою ставкою, включається сума різниці між ціною придбання таких товарів і фактичною ціною їх вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту.

Таким чином, операції з експорту товарів, за якими ціна придбання/звичайна ціна/балансова (залишкова) вартість перевищує фактичну ціну (договірну вартість), оподатковуються за нульовою ставкою.

При здійсненні операцій з вивезення товарів за межі митної території України платник ПДВ повинен скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну. Дана податкова накладна заповнюється наступним чином:

• в графі «Отримувач (покупець)» зазначаються найменування (П.І.Б.) нерезидента та через кому – країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент);

• в графі «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний індивідуальний податковий номер «300000000000»;

• інші графи такої податкової накладної заповнюються в загальному порядку.

При цьому оскільки операції з поставки товарів, за якими ціна придбання/звичайна ціна балансова (залишкова) вартість перевищує фактичну ціну (договірну вартість) оподатковується за нульовою ставкою ПДВ, то необхідність складання другої податкової накладної на суму перевищення експортованих товарів відсутній.

· ІПК ДФСУ від 22.06.2017 р. № 773/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

Платником ПДВ була проведена передоплата, іншому платнику податку за товари (об’єкти нерухомості), і включена до податкового кредиту відповідна сума ПДВ. На підставі мирової угоди від 10.01.2017 заборгованість іншого платника перед платником за даною передоплаті підлягає частковому списанню.

При списанні на підставі мирової угоди дебіторської заборгованості, що виникла в результаті попередньої оплати товарів, що не були поставлені, факт придбання даних товарів, як це передбачено п. 198.3 ПКУ, також відсутній, і, відповідно, відсутнє право платника на податковий кредит за цими товарами .

Таким чином, якщо платником ПДВ було сформовано податковий кредит при попередній оплаті товарів, що не були поставлені і кредиторська заборгованість за якими підлягає списанню відповідно до мирової угоди, то в податковому періоді, в якому відбувається списання цієї дебіторської заборгованості, платнику ПДВ необхідно відкоригувати суму податкового кредиту, сформованого при попередній оплаті непоставлених товарів. У свою чергу, зменшення податкового кредиту здійснюється на підставі бухгалтерської довідки.

· ІПК ДФСУ від 21.11.2017 р. № 2679/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

Податок на додану вартвсть

Операції з постачання товарів/послуг в рамках проекту міжнародної технічної допомоги (далі – МТД) і в межах затвердженого плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що поставляються виконавцям проектів МТД та оплачуваних за кошти МТП, звільняються від оподаткування ПДВ.

Постачальник – платник ПДВ при поставці таких товарів/послуг виконавцю проекту МТП складає в установленому порядку податкову накладну щодо відвантаження товарів/послуг з позначкою «Без ПДВ», яка підлягає обов’язковій реєстрації в ЄРПН. При цьому постачальник за цими операціями податкові зобов’язання з ПДВ не визначає і до бюджету не сплачує.

Сума ПДВ, сплачена платником ПДВ при ввезенні товарів на митну територію України, підлягає включенню до складу податкового кредиту на підставі належним чином оформленої митної декларації, незалежно від того, такі товари придбаваються (ввозяться) для реалізації проекту МТП або для інших цілей.

Разом з тим податкові зобов’язання з ПДВ на підставі п. 198.5 ПКУ щодо операцій з поставки цих товарів в рамках виконання проекту МТП, звільнення від оподаткування ПДВ яких передбачено п. 197.11 ПКУ, платником ПДВ не нараховуються.

Податок на прибуток

Що стосується оподаткування податком на прибуток, то в частині даних операцій Податковий кодекс пільги не передбачає. Втім, ст. 3 ПКУ визначено, що однією зі складових податкового законодавства України є чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування. При цьому якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж передбачені ПКУ, застосовуються правила міжнародного договору.

Тобто прибуток підприємств, отриманий за рахунок коштів МТП в рамках виконання проекту (програми) МТД, може звільнятися від оподаткування, тільки якщо це передбачено відповідним міжнародним договором.

· Якщо після отримання передоплати і складання податкової накладної, яка була зареєстрована в ЄРПН, відбувається зміна номенклатури товарів/послуг в межах отриманої суми (тобто ні товари/послуги, ні гроші не повертаються), постачальник (продавець) складає 2 розрахунки коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання передоплати:

• в першому зі знаком «-» вказуються показники щодо товарів/послуг, номенклатура яких виправляється. Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем (одержувачем) товарів / послуг;

• у другому зі знаком «+» вказуються показники щодо товарів/послуг, які фактично поставляються. Даний розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником товарів/послуг.

При цьому в графі 2 обох розрахунків коригування вказується причина коригування – «зміна номенклатури».

Дане роз’яснення на своєму офіційному веб-сайті опублікувала ДФСУ.

· ІПК ДФСУ від 27.11.2017 р. № 2720/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

Режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений п. 46 підрозділу 2 р. XX ПКУ, поширюється на операції платника ПДВ боржника з поставки товарів (в т.ч. самостійно виготовлених товарів) за умови, якщо компенсація (оплата), отримана ним від покупця за дані товари, буде використана виключно для цілей погашення його заборгованості перед кредиторами відповідно до плану реструктуризації.

Оскільки при здійсненні звільнених від ПДВ операцій з постачання товарів ПДВ не нараховується, то за цими операціями відсутні підстави для формування контрагентом (платником ПДВ) – покупцем товарів податкового кредиту та збільшення реєстраційної суми, яка розраховується за формулою, визначеною п. 200 прим. 1.3 ПКУ.

· Повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань платникам податків здійснюється з бюджету, в який такі кошти були зараховані (п. 4 Порядку від 15.12.2015 р. № 1146).

Для розрахунку сум ПДФО, що підлягає поверненню платнику податку з бюджету у зв’язку з реалізацією ним права на податкову знижку, застосовується сума сплаченого, тобто зарахованого до відповідного бюджету податку, а не нарахованого (утриманого) податковим агентом.

ГУ ДФС в Дніпропетровській області повідомило: якщо податковий агент утримав, але не перерахував податок на доходи фізичних осіб до бюджету, то фізична особа не має права на податкову знижку.

Фіскали нагадали: щоб отримати податкову знижку за 2016 рік, необхідно до 31 грудня 2017 року подати до контролюючого органу податкову декларацію про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Мінфіну від 02.10.2015 р № 859.

Податок на прибуток

· В уточнюючій Декларації з податку на прибуток (у редакції наказу Мінфіну від 28.04.2017 р. № 467) виправлена ??сума податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду за авансовим внеском в розмірі 2/9 податку на прибуток, розрахованого в декларації з податку на прибуток (в редакції наказу Мінфіну від 08.07.2016 р. № 585) за три квартали 2016 року, відображається у рядку 26 частини «Виправлення помилок».

При збільшенні суми податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду за авансовим внеском в розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у Декларації з податку на прибуток за три квартали 2016 року, в рядку 30 уточнюючої Декларації відображається сума штрафу в розмірі 3% від суми заниження даного авансового внеску і в рядку 29 – пеня відповідно до пп. 129.1.3 ПКУ.

При цьому сума донарахованого авансового внеску і штрафу, враховуючи норму п. 50.1 ПКУ, сплачується до подання такої уточнюючої декларації.

Що стосується обліку нарахованої суми авансового внеску в розмірі 2/9 податку на прибуток в зменшення нарахованої суми податку на прибуток, то в разі подання уточненої Декларації за 2016 рік платник податку може відобразити її в рядку 16 додатка ЗП і, відповідно, в рядку 16 ЗП цієї Декларації.

· ІПК ДФСУ від 13.11.2017 р. № 2601/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.

Податок на прибуток

Об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток, який визначається шляхом коригування бухгалтерського фінрезультату до оподаткування на різниці, передбачені ПКУ (пп. 134.1.1 ПКУ).

На сьогоднішній день Податковим кодексом не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці за операціями одержання кредит-ноти від постачальника-нерезидента. Отже, такі операції відображаються відповідно до правил бухгалтерського обліку.

Податок на додану вартсть

Для операцій з імпорту товарів датою віднесення сум ПДВ до податкового кредиту є дата сплати податку за податковими зобов’язаннями згідно з п. 187.8 ПКУ – п. 198.2 ПКУ. При цьому документом, що посвідчує право на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту, є митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку (п. 201.12 ПКУ).

Разом з тим зміни в митну декларацію можуть вноситися, зокрема, шляхом заповнення та оформлення контролюючим органом аркуша коригування, який згідно п. 3 Порядку оформлення листа коригування, затвердженого наказом Мінфіну від 06.11.2012 р № 1145, складається посадовою особою митного органу, яким здійснювався випуск товарів за митною декларацією (п. 37 Положення про митні декларації, затвердженого постановою КМУ від 21.05.2012 р. № 450).

Лист коригування заповнюється та оформлюється митним органом у випадках:

• отримання митним органом інформації про перерахування декларантом до державного бюджету митних платежів у вигляді доплати або підтвердження Казначейством факту повернення з державного бюджету коштів після закінчення митного оформлення;

• необхідності відображення за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи відомостей про товари, які стали відомі після закінчення митного оформлення товарів, не пов’язаних з перерахуванням сум митних платежів за митною декларацією на бланку єдиного адміністративного документа.

Лист коригування, яким вносяться зміни в відповідну митну декларацію, складається посадовою особою митного органу в разі підтвердження Казначейством факту повернення з державного бюджету коштів після закінчення митного оформлення.

Оформлений контролюючим органом аркуш коригування є невід’ємною частиною відповідної митної декларації.

Таким чином, в звітному періоді, в якому відбулося оформлення листа коригування, платник податків повинен виключити зі складу податкового кредиту суму ПДВ, зазначену в листі коригування.

· ІПК ДФС від 28.11.2017 р. № 2746/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.

Метою благодійних організацій не можуть бути отримання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій (ч. 1 ст. 11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 м № 5073-VI, далі – Закон № 5073).

При цьому благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність без мети отримання прибутку, що сприяє досягненню їх статутних цілей (ч. 4 ст. 16 Закону № 5073).

Це відповідає визначенню благодійної діяльності, під якою відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону № 5073 мають на увазі добровільну особисту і/або майнову допомогу для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає отримання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

Отже, благодійний фонд може здійснювати господарську діяльність (зокрема, надавати освітні послуги) тільки на некомерційній основі (без мети отримання прибутку) для досягнення статутних цілей.

У разі порушення благодійним фондом, що перебуває в Реєстрі неприбуткових установ та організацій, вимог Закону № 5073 і положень п. 133.4 ПКУ такий благодійний фонд втрачає статус неприбутковості і сплачує податок на прибуток на загальних умовах.

Звітність

· Починаючи зі звіту за січень 2018 року юрособи та їх відокремлені підрозділи, які займаються промисловими видами діяльності, представлятимуть знову затверджену форму державного статистичного спостереження № 1-ціни (пром) (місячна) «Звіт про ціни виробників промислової продукції», затверджену наказом Держкомстату від 20.07 .2017 р. № 182.

На допомогу респондентам Держстат одночасно затвердив Роз’яснення щодо форми державного статистичного спостереження № 1-ціни (пром) (місячна) «Звіт про ціни виробників промислової продукції» (від 20.07.2017 р. № 17.4-12/10).

Зокрема, роз’яснюється, що при заповненні форми № 1-ціни (пром) (місячна) дані щодо цін виробників промислової продукції відображаються на підставі первинних документів бухгалтерського обліку (податкові, товарно-транспортні накладні тощо) або відповідних актів, які підтверджують реалізацію промислової продукції.

Значення показників форми мають формат подання до числах:

• графи 1-2 – з двома десятковими знаками (після коми);

• графа 4 – в цілих числах.

При відсутності даних відповідні графи форми містять прочерки.

Крім того, ви можете знайти детальну вказівки щодо заповнення окремих граф форми.

Банківська діяльність

· НБУ, НКЦБФР і Нацкомфінпослуг випустили спільну заяву, в якій говориться про невизнання криптовалют ні грошовими коштами, ні валютою і платіжним засобом іншої країни, ні валютної цінністю, ні електронними грошима, ні цінними паперами, ні грошовим сурогатом.

При цьому фінансові регулятори України продовжують опрацьовувати питання правового статусу криптовалюта і законодавчого врегулювання операцій з ними, з огляду на позицію регуляторів інших країн і останні тенденції в розвитку таких технологій.

Метою даного врегулювання є: захист прав споживачів, протидія відмиванню коштів та інших протиправних дій, ідентифікація суб’єктів операцій (фінансовий моніторинг), механізм оподаткування отриманих доходів, декларування та ін. Але будь-яка діяльність, пов’язана з операціями купівлі, продажу, обміну та конвертації в криптовалюта, несе велику кількість ризиків, які фізичні та юридичні особи повинні усвідомлювати, перед тим як здійснювати операції з криптовалюта. Всі, хто планує вкладати власні кошти в криптовалюта, повинні усвідомлювати, що здійснюють дані операції на власний ризик.

Пенсійне та соціальне забезпечення

· ДФС щодня оприлюднить на своєму офіційному веб-порталі дані з реєстру страхувальників про постановку на облік/зняття з обліку платника єдиного внеску.

Якщо платнику єдиного внеску та/або застрахованій особі необхідна більш повна інформація з реєстру страхувальників про платника ЄСВ, ніж оприлюднена на офіційному веб-порталі ДФС, або необхідно документальне підтвердження даних реєстру страхувальників, то в такому випадку платник єдиного внеску та/або застрахована особа може отримати витяг з реєстру страхувальників.

Запит про отримання витягу з реєстру страхувальників (по ф. № 1-ЗРС) представляється одним із таких способів:

• особисто платником єдиного внеску та/або застрахованою особою або уповноваженим на це особою до територіального органу ДФС;

• надсилається поштою;

• в електронній формі засобами електронного зв’язку.

При цьому запит може бути поданий як до контролюючого органу за основним місцем обліку платника єдиного внеску, так і в інший контролюючий орган.

Витяг з реєстру страхувальників формується в залежності від категорії платників і містить відомості з реєстру страхувальників, які є актуальними на дату формування витягу.

Якщо в реєстрі страхувальників відсутня інформація, то заявнику видається довідка з реєстру страхувальників (ф. № 1-ДРС).

Офіційний портал ДФС.

Праця і заробітна плата

· Постанова ВСУ від 03.10.2017 у справі № 21-2469а17.

Норматив робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів повинен розраховуватися виходячи з середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік (тобто від загальної чисельності працюючих).

Підприємство систематично проводило роботу по інформуванню центру зайнятості про наявність вакансій для працевлаштування інвалідів та інші заходи, як цього вимагає Закон № 875-XII. Протягом 2012 року центр зайнятості запропонував надані підприємством вакансії тільки 6-ти особам з інвалідністю. З огляду на це, вказівка ??останнім в звіті за формою № 10-ПІ за 2012 рік меншого 135 кількості вакантних місць для працевлаштування інвалідів не може свідчити про наявність в його діях складу адміністративного правопорушення.

ВСУ вказує: касаційний суд, зокрема, дійшов висновку, що тільки факт неправильного зазначення підприємством кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів не є єдиною і достатньою підставою для притягнення його до адміністративної відповідальності за невиконання вимог Закону № 875-XII. При цьому ВСУ послався на встановлені судами обставини – своєчасне подання підприємством звітів до центру зайнятості про наявність вакантних місць для працевлаштування інвалідів, на які були спрямовані тільки 6 осіб, організація і проведення підприємством у 2012 році ярмарки вакантних посад. Відзначив також, що здійснена відділенням Фонду перевірка підприємства є протиправною у зв’язку з порушенням порядку її проведення.

· Лист Мінсоцполітики від 10.10.2017 р. № 2536/0/101-17/284.

Підприємство самостійно в Колективному договорі визначає перелік професій і посад, на яких може застосовуватися ненормований робочий день, і, відповідно, встановлює тривалість щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день по кожному виду робіт, професій, посад, враховуючи періодичність виконання робіт понад встановлену тривалість робочого часу, коло обов’язків і обсяг виконаних робіт.

У разі якщо в зв’язку зі специфікою роботи працівник з неповним робочим днем ??періодично виконує основну роботу за межами робочого часу, йому може бути встановлено ненормований робочий день і, відповідно, щорічна додаткова відпустка на умовах, визначених у колективному договорі.

На цьому акцентує увагу Мінсоцполітики в листі і додає: чинне законодавство не містить заборону застосування ненормованого робочого дня для працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим днем.

Разом з тим в зазначеному листі процитовані норми з п. 2 Рекомендацій № 7, за якими ненормований робочий день не рекомендується застосовувати для працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим днем.

· В ході інспекційного заходу на підприємстві оптової торгівлі в м Дніпро фахівці Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області виявили, що заробітна плата 20 працівникам не індексувалася. Так, керівництво ГУ Держпраці винесла постанову про накладення штрафу в розмірі 290 000 грн.

На виконання припису сума індексації грошових доходів була сплачена в повному обсязі всім 20 працівникам.

Головне управління Держпраці в Дніпропетровській області звертає увагу: оскільки мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, що підлягає індексації відповідно до норм чинного законодавства, то в разі непроведення індексаціїчастини доходу заходів до притягнення об’єкта перевірки і його посадових осіб до відповідальності приймаються одночасно з внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень в ході інспекційного відвідування або невиїзного інспектування. На це вказує п. 29 Порядку № 295.

· Листі Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 317/0/101-17/282.

Сума індексації зарплати включається в виплати, які повинні враховуватися в зарплаті при забезпеченні її мінімального розміру.

Пояснюється даний висновок тим, що визначено вичерпний перелік виплат, які не враховуються при обчисленні розміру зарплати працівника для забезпечення її мінімального розміру. Це – доплати за роботу в несприятливих умовах праці і підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний і надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових та ювілейних дат.

Всі інші складові заробітної плати, не перераховані в даному списку, повинні враховуватися в мінімальну заробітну плату.

Однак Федерація профспілок України в листі від 27.07.2017 р. № 05/01-27/825 вважає, що позиція в зазначеному листі Мінсоцполітики не відповідає законодавству.

Адже індексація заробітної плати, на противагу оплаті праці, не залежить від виконання певних обсягів роботи, а є встановленої законодавством державною гарантією у зв’язку з обумовленими інфляцією змінами цін і тарифів на товари і послуги, що реалізуються населенню.

Віднесення сум виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників, до складу фонду заробітної плати здійснюється виключно з метою визначення джерела їх фінансування та уніфікації бухгалтерського обліку.

Тому сума індексації за своїм змістом і призначенням не може включатися до складу доплат до рівня мінімальної заробітної плати.

До того ж доплата до мінімальної заробітної плати в складі оплати праці в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб також є об’єктом індексації.

Федерація профспілок України звернулася до Мінсоцполітики (лист від 14.06.2017 р. № 05/01-16/661) з проханням надати додаткові роз’яснення з подальшим їх оприлюдненням щодо неврахування суми індексації грошових доходів при обчисленні заробітної плати для забезпечення її мінімального розміру. У відповідь отримано лист Міністерства (від 07.07.2017 р. № 13899/0/2-17/16), в якому йдеться про те, що сума індексації повинна враховуватися в мінімальну заробітну плату.

У зв’язку з цим звернулися в Мінсоцполітики з вимогою про те, щоб відкликати лист № 317/0/101-17/282. Однак зараз відсутні в публічному доступі листи Мінсоцполітики, які відкликали зазначений лист.

Контроль і відповідальність

· Платник податків має право оскаржити податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу в суді незалежно від того, чи проводиться процедура адміністративного оскарження такого податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу.

При цьому платник податків повинен повідомити контролюючий орган про надання позовної заяви до суду.

Нагадаємо: при зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання протиправним та/або скасування рішення контролюючого органу грошове зобов’язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.

· Із 21.11.2017 набрав чинності Наказ Мінфіну «Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному Реєстрі фізичних осіб – платників податків» від 29.09.2017 р. № 822.

Щодо цього ДФС видала Лист від 21.11.2017 р. № 31905/7/99-99-08-01-02-17.

1. Передбачено, що реєстрація фізичних осіб у Держреєстрі здійснюється протягом 3-х робочих днів від дня подання до контролюючого органу відповідної заяви.

2. Надано можлівість громадянам України, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, подати документи для реєстрації або внесення змін до Держреєстру до будь-которого контролюючого органу.

3. Унормовані питання отримання фізичними особами відомостей Із Держреєстру про суми виплачених доходів та утриманих податків засобами електронного зв’язку.

4. Розроблено нові форми Облікової картки (повідомлення/заявив про внесення змін/отримання відомостей) й інших документів, пов’язаних із реєстрацією та/або внесення змін до Держреєстру.

5. У частині внесення до паспортів громадян України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків Із Державного реєстру або повідомлення про відмову від його прийняття (для осіб, які через свої релігійні переконаний відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків й офіційно повідомили про це відповідній контролюючий орган) така інформація до паспортів у формі книжечки вноситися контролюючим органами, а до паспортів у формі картки – органами, что здійснюють оформлення паспортів.

6. Встановлено нову форму повідомлення про відмову від Прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, что надається фізичній особі для подання її до відповідного теріторіального органу/теріторіального підрозділу ДМС.

7. Передбачено, що якщо в документах, які посвідчують особу, відсутня інформація про реєстрацію місця проживання/перебування особи або така інформація внесена до безконтактного електронного носія, який імплантовано в зазначені документи, особа пред’являє довідку про внесення інформації до Реєстру та видає документи, що складаються у форміе витягу з Реєстру.

До відома

· Департамент кіберполіції інформує, що 24 листопада було зафіксовано його поширення за допомогою найбільшої спам-ботнет мережі Necurs. Вірус шифрувальник, відомий як Scarab, вперше був виявлений фахівцями з кібербезпеки в червні 2017 року.

Фахівці з кібербезпеки встановили, що з використанням Necurs було відправлено більш ніж 12,5 млн електронних листів, в яких містилися файли з новою версією Scarab ransomware.

Електронні листи, в яких містився Scarab, були замасковані під архіви з відсканованими зображеннями.

Користувачі електронної пошти, отримуючи повідомлення, бачили, що до нього нібито були прикріплені файли з зображеннями відсканованих документів.

Наприклад:

«Відскановано від Lexmark»;

«Відскановано від HP»;

«Відскановано від Canon»;

«Відскановано від Epson».

Ці листи містили всередині архів 7Zip, з заархівованим Visual Basic скриптом. Після його спрацьовування на комп’ютер користувача завантажується і запускається EXE-файл – вірус Scarab ransomware.

Після успішного шифрування вірус створює і автоматично відкриває текстовий файл ( «ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ ОТРИМАТИ ВСІ ВАШІ ФАЙЛИ НАЗАД, БУДЬ ЛАСКА, ПРОЧИТАЙТЕ ЙОГО.TXT»), а потім розміщує його на робочому столі.

Для зменшення ризику зараження техніки вірусом фахівці з кіберполіції рекомендують користувачам ретельно і уважно ставитися до всієї електронної кореспонденції. Не варто відкривати такі додатки, навіть якщо вони надійшли з надійного, на вашу думку, джерела. Радимо отримувати підтвердження передачі файлів від адресата іншими доступними каналами зв’язку (телефон, смс, месенджери).

Надіслати запит

Команда HLB Ukraine завжди рада допомогти, надсилайте Ваше запитання

Надіслати
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy