Послуги з трансфертного ціноутворення

З 1 січня 2017 р. діють змінені норми трансфертного ціноутворення, які запроваджені змінами до Податкового кодексу України, внесеними Законом України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».

До контрольованих операцій в 2017 р. належать операції з одним контрагентом в обсязі 10 млн. грн. за рік (без ПДВ), річний дохід платника податків мав перевищувати 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік:

1) з пов’язаними особами-нерезидентами;

2) із залученням комісіонерів-нерезидентів операції з придбання або продажу товарів, послуг. Застосування цієї норми не залежить від того, в якій державі (території) зареєстрований нерезидент, що є покупцем/продавцем товарів та/або послуг, або чи є цей нерезидент пов’язаною особою з платником податків;

3) з нерезидентами, що зареєстровані в державах (на територіях), у яких ставка податку на прибуток підприємств (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні;

4) з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), та/або не є податковими резидентами країни, в якій вони зареєстровані як юридичні особи;

5) з нерезидентами, що зареєстровані в державах, компетентні органи яких не забезпечують своєчасний та повний обмін податковою та фінансовою інформацією на запити центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Звіт про контрольовані операції за 2016 звітний рік треба подати до 1 жовтня 2017 р. Інформація щодо контрольованих операцій, здійснених платником податків у 2016 р., зазначається у звіті з урахуванням та відповідно до критеріїв, які діяли у 2016 р. під час здійснення господарських операцій.

§ До контрольованих операцій в 2016 р. належать операції в обсязі 5 млн. грн. з кожним контрагентом за рік (без ПДВ), річний дохід платника податків мав перевищувати 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік:

1) з пов’язаними особами-нерезидентами;

2) зовнішньоекономічні операції з продажу товарів через комісіонерів-нерезидентів;

3) з нерезидентом, зареєстрованим у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Ризики полягають у ймовірності відтоку фінансових ресурсів підприємств при застосуванні передбаченої системи штрафів та донарахуванні податкових зобов’язань:

 • за неподання Звіту про контрольовані операції - 300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

 • за всі незадекларовані контрольовані операції - 1 відсоток суми контрольованих операцій, незадекларованих у поданому звіті про контрольовані операції, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;

 • за неподання документації по ТЦ - 3 відсотки суми контрольованих операцій, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Аудиторська компанія HLB Ukraine для уникнення спірних питань з контролюючими органами пропонує наступні послуги з трансфертного ціноутворення:

 • аналіз операцій з пов’язаними особами та контрагентами з низькоподаткових юрисдикцій;

 • ідентифікація контрольованих операцій;

 • визначення ризиків, пов’язаних з трансфертним ціноутворенням;

 • методологічна допомога, консультування та складання Звіту про контрольовані операції;

 • аналіз відповідності цін підприємства ринковому діапазону цін та рентабельності;

 • розробка положень з трансфертного ціноутворення і застосування звичайних цін та розробка бізнес-процесів;

 • визначення та оцінка правильності вибору методів визначення звичайної ціни;

 • консультації щодо змін структури операцій для зменшення ризиків, пов’язаних з трансфертним ціноутворенням;

 • навчання фахівців компанії з питань трансфертного ціноутворення;

 • автоматизація заповнення Звіту про контрольовані операції та інших процесів у сфері трансфертного ціноутворення.