Трансформація фінансової звітності

ПЕРЕХІД НА МСФЗ

На сьогоднішній день трансформація фінансової звітності відповідно до МСФЗ є важливим завданням для підприємств України, оскільки МСФЗ - універсальна мова спілкування у всесвітній економіці.

Основна мета трансформації полягає в перетворенні фінансової звітності в цілому або окремих її статей відповідно до вимог, встановлених міжнародними стандартами, що, в свою чергу, призведе до можливості повсюдного використання такої звітності для досягнення різних цілей при виході компанії на міжнародні ринки.

Трансформація фінансової звітності необхідна, насамперед, для того, щоб залучити іноземних інвесторів до вітчизняних компаній і завоювати їх довіру.

Головними перевагами впровадження МСФЗ є:

  • порівнянність фінансової звітності українських та іноземних компаній

  • довіра інвесторів до компанії, якщо при цьому можливо отримати інвестиції, кредити від іноземних інвесторів

  • створення інформаційної бази для ефективного прийняття адміністративних рішень

  • досягнення прозорості та точності інформації

  • дотримання єдиних стандартів і правил при складанні фінансових звітів

Хто повинен застосовувати МСФЗ?

Згідно зі змінами в 2011 році в законодавстві, що регулює питання ведення бухобліку та складання фінансової звітності в Україні, міжнародні стандарти обов'язково повинні застосовувати: страховики, публічні акціонерні товариства, банки, а також підприємства господарської діяльності, перелік яких встановлений урядом України. Інші компанії можуть вирішувати самостійно чи є у них потреба в застосуванні МСФЗ.

Аудит за МСФЗ, а також супутні послуги, функціями яких є не тільки перевірка і контроль, а й надання рекомендацій, містять наступні послуги:

  • перевірка фінансової звітності на відповідність МСФЗ

  • виконання ряду дій, які допомагають адаптуватися до інструментів МСФЗ

  • створення облікової політики

  • консалтинг з впровадження МСФЗ

  • навчання

HLB UKRAINE займає провідні позиції на ринку аудиторських послуг, оскільки у нас працює освічений, компетентний персонал. Ми гарантуємо високу якість надання послуг.