Трансферне ціноутворення

ТРАНСФЕРНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ:

· Трансферне ціноутворення (ТЦ)

· Визначення ризиків, пов'язаних з введенням трансфертного ціноутворення

· Методологічна допомога при складанні звіту про контрольовані операції

· Розробка положень з ТЦ і застосування звичайних цін, розробка бізнес-процесів

· Аналіз транзакцій з пов'язаними особами (ІТ підтримка і перевірка контрактів з контрагентами)

· Аналіз відповідності цін підприємства ринковому діапазону цін, собівартості, рентабельності;

· Оцінка правильності вибору методу визначення звичайної ціни.