Технічний Due Diligence

В останні роки все більшого значення набувають численні операції з нерухомістю. Операції з нерухомістю є сферою надзвичайно високої капіталізації (ціна об'єкта), а також мають широкий спектр ризиків, кожен з яких може привести до масштабних втрат інвестора.

Саме тому здійсненню угоди або реалізації проекту у сфері нерухомості передує детальна процедура дослідження - Due Diligence, спрямована на максимальне виявлення і виправлення всіх недоліків правового, фінансового та господарського характеру.

Due Diligence об'єктів нерухомості також дозволяє привести до значного збільшення ринкової вартості об'єкта інвестиції після укладення угоди, в порівнянні з витратами інвестора на його придбання.

Технічний (Technical) Due Diligence включає:

 • вивчення технічної бази і виробничих можливостей підприємства (нерухомості)

 • виявляє сильні та слабкі сторони бізнесу, його ризики та шляхи підвищення ефективності

 • визначає витрати потенційного інвестора на етапах передінвестиційної підготовки, додаткові інвестиції, пов'язані з об'єктом вже після його придбання

Due Diligence буде корисний:

 • стратегічному інвесторові для прийняття остаточного рішення про можливість інвестування

 • комерційному банку для вивчення об'єкта інвестування та фінансової спроможності потенційного позичальника

 • поглинаючій компанії для оцінки об'єкта поглинання. Для визначення ризиків угоди і вартості поглинання, необхідно провести комплекс процедур, які дозволили б отримати максимально повну інформацію про об'єкт майбутнього інвестування коштів, його ринкової позиції

 • самій компанії. Такі компанії намагаються працювати на перспективу, розуміючи, що вже сам факт проведення такого аналізу є хорошим знаком для потенційних інвесторів, кажучи, що менеджмент компанії розуміє важливість відкриття інформації про діяльність підприємства і готовий до відкритого діалогу з партнерами

Перш ніж прийняти інвестиційне рішення, професійний інвестор за допомогою Due Diligence:

 • отримає достовірну інформацію про правильність оформлення необхідних документів, у тому числі на предмет їх відповідності чинному законодавству

 • знайде підтвердження припущенням, закладеним в бізнес-плані

 • знайде підтвердження того, що даний об'єкт інвестування дійсно є тим, чим здається

 • дізнається про проблеми в справах компанії, яка цого цікавить, для уникнення помилок при здійсненні угоди

 • отримає необхідну інформацію, яка дасть можливість реально оцінити ситуацію і допоможе в процесі переговорів і укладання угоди, виявить відповідності об'єкта інвестування критеріям інвестора

Процедура Due Diligence в процесі купівлі (продажу) може бути проведена як з боку покупця (acquisition Due Diligence), так і продавця (vendor Due Diligence), надаючи переваги і тим і іншим.

Покупець отримує інформацію про важливі області запропонованої транзакції (угоди). Процедура Due Diligence не тільки виявляє потенційно ризикові зони, які вимагають подальшого дослідження, але також потенційні вигоди від запропонованої операції. У випадку, коли ціна між сторонами не була узгоджена до проведення процедури Due Diligence, основним його завданням буде визначення ціни пропозиції разом з іншими важливими (істотними) умовами угоди. З іншого боку, якщо ціна була узгоджена до моменту проведення Due Diligence, ця процедура може бути використана як засіб спроби змінити узгоджену ціну.