Розробка внутрішніх регламентних документів

Регламентація роботи всіх підрозділів компанії та всіх її працівників є запорукою досягнення успіху. Наявність чітких інструкцій та положень встановлює єдиний підхід та єдині правила до тих чи інших ситуацій, які виникають під час виконання працівниками службових обов‘язків, здійснення контролю їх виконанням, а також в разі оцінки таких процесів контролюючими органами чи незалежними організаціями.

Основними регламентними документами, які впорядковують виробничі процеси в будь-якій компанії є положення про організаційну структуру, положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників. Організаційна структура компанії - це основа досягнення позитивного результату. Визначення оптимальної організаційної структури компанії, можливість її динамічної модифікації при зміні зовнішніх та внутрішніх факторів - це одна з основних задач, які стоять перед менеджментом компанії. Визначення цілей, задач, структури, функцій, повноважень, взаємозв‘язків, взаємозамінності, відповідальності, як в цілому для компанії, так для окремих структурних підрозділів і працівників, є дієвим інструментом і формалізується в положенні про організаційну структуру, положенні про структурні підрозділи та посадових інструкціях працівників.

Наша компанія надає послуги, пов'язані з розробкою внутрішньої регламентної документації, яка стосується як в цілому роботи компанії, так і таких її напрямків як ведення бухгалтерського, податкового, управлінського обліку, забезпечення безпеки. Робота по розробці внутрішньої регламентної документації, зазвичай, починається з ознайомлення зі специфікою діяльності компанії, вивчення існуючих документів та існуючої системи контролю. В подальшому розробляються різноманітні моделі функціонування об‘єкту регламентації, з яких обирається найоптимальніша для компанії, яка детально прописується та надається замовнику.

Пропонуємо наступні послуги з розробки внутрішньої регламентної документації:

 • положення про організаційну структуру

 • положення про структурні підрозділи

 • осадові інструкції працівників

 • облікова політика компанії

 • положення про внутрішній контроль

 • положення про ціноутворення

 • положення про маркетингову політику

 • положення про трансфертне ціноутворення

 • положення про оброблення та захист персональних даних

 • положення про комерційну таємницю і конфіденційну інформацію та інші

Наявність зазначених документів забезпечить досягнення цілей, які стоять перед керівництвом будь-якої компанії, зокрема:

 • забезпечення розуміння працівниками своїх функцій, цілей та завдань

 • організація ефективної взаємодії між працівниками

 • моніторинг та аналіз змін управлінської системи і відповідний вплив на ці зміни

 • спрощення системи передачі знань у компанії

 • спрощення системи контролю та організації діяльності підпорядкованих працівників