Оцінка для цілей оподаткування

Це новий для України вид оцінки вартості майна та майнових прав, які належать фізичній особі. В результаті проведення такої оцінки визначається оціночна вартість, яка є базою для розрахунку суми податків або зборів, інших обов'язкових платежів.

Згідно з Постановою від 04.03.2013 р. № 231 «Порядок проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, що стягуються відповідно до законодавства», незалежна оцінка майна проводиться з метою обчислення доходу платника податку - фізичної особи від продажу (обміну) та іншого доходу такого платника податку у вигляді отриманої ним грошової компенсації від відчуження рухомого та нерухомого майна (крім випадків його успадкування та дарування), а також обчислення суми державного мита, податків та інших обов'язкових платежів, що стягуються відповідно до законодавства.

Ми будемо раді співпраці!