Огляд фінансової звітності

Огляд фінансової звітності - це аудиторська перевірка, в результаті якої аудитор висловлює свою впевненість в тому, що інформація, яка є предметом огляду, не містить суттєвих викривлень. Огляд фінансової звітності проводиться за квартал, півріччя і за дев'ять місяців.

Проведення огляду, на відміну від аудиту, не передбачає:

· оцінки систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю;

· перевірки бухгалтерських записів;

· отримання відповідей на запити;

· повного набору доказів, отриманих в ході перевірки, спостереження, підтвердження і розрахунків.

При проведенні огляду фінансової звітності, аудитор не проводить всі процедури, які вимагаються Міжнародними стандартами аудиту (МСА) під час проведення аудиторської перевірки. Головна відмінність огляду від аудиту полягає в тому, що при огляді зменшується обсяг проведення процедур перевірки і, як наслідок, обсяг отриманих доказів. Саме тому результатом проведення огляду є надання обмеженої (середньої) впевненості, яка має форму негативної впевненості. Отже, огляд фінансової звітності не є аналогом аудиторської перевірки фінансової звітності.

За результатами проведення оглядової перевірки складається звіт з огляду, що містить інформацію про отримання обмеженої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень, або звіт, що описує обставини, виявлені в ході перевірки, які спотворюють уявлення про стан справ в організації через порушення порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Однак при проведенні огляду аудитор керується тими ж загальними професійними принципами і судженнями при вираженні аудиторської думки про фінансову звітність.

HLB Ukraine для клієнтів, які не планують проведення обов'язкового або ініціативного аудиту фінансової звітності, проте зацікавлені в перевірці достовірності своєї фінансової звітності і в підвищенні ефективності своєї діяльності пропонує свої послуги з огляду фінансової звітності або окремих її аспектів.