Податковий аудит

Податковий аудит - це різновид ініціативного аудиту, який являється одним з найбільш затребуваних та актуальних видів аудиторських послуг. Важливість податкового аудиту для підприємств обумовлена значними ймовірними втратами, ризик настання яких є високий у випадках виявлення порушень податкового законодавства при перевірках контролюючих органів.

Аудит системи оподаткування підприємства являє собою незалежну перевірку системи бухгалтерського обліку, як основи для податкового обліку та комплексну або сегментну перевірку системи податкового обліку.

Основною метою податкового аудиту є виявлення помилок, допущених в процесі оподаткування діяльності підприємства, а також розробка та виконання заходів щодо усунення таких недоліків. Мету податкового аудиту визначають обставини, які спричиняють потребу у його проведенні. Отже податковий аудит проводиться у таких випадках:

 • перед проведенням перевірок контролюючих органів

 • при зміні посадових осіб або матеріально-відповідальних осіб

 • при здійсненні контролю за роботою бухгалтерської служби підприємства

 • при оцінці податкових ризиків

 • при зміні моделі діяльності підприємства

 • при проведенні заходів щодо оптимізації податкових платежів

 • при виявленні помилок в поданій податковій звітності

 • при подачі уточнюючих розрахунків податкових зобов‘язань і т.ін.

Предметом податкового аудиту є:

 • відповідність системи податкового обліку вимогам законодавства

 • своєчасність та правильність постановки на облік платника податків

 • правильність визначення податкової бази

 • правомірність застосування податкових ставок та пільг

 • правильність та повнота нарахування податкових зобов‘язань

 • правильність складання податкової звітності

 • повнота та своєчасність перерахування до бюджету та відповідних фондів податків та інших платежів

 • правильність застосування спеціальних режимів оподаткування та ін.

Окремим предметом при проведенні податкового аудиту можуть бути питання, які не стосуються перевірки правильності нарахування та сплати податків, але є предметом перевірки податкових органів. До таких питань належать:

- Правильність здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

- Правильність проведення касових операцій.

- Перевірка діяльності, що підлягає ліцензуванню та патентуванню.

- Правильність застосування законодавства про охорону праці та забезпечення соціальних гарантій та ін.

Податковий аудит проводиться за погодженими процедурами та оформляється звітом про фактичні їх результати. Користувачі самі оцінюють процедури та результати, наведені в звіті та роблять свої власні висновки.

Своєчасне проведення податкового аудиту дозволяє уникнути значних фінансових втрат та ймовірних конфліктів чи непорозумінь з контролюючими органами.