Товарознавча експертиза

Товарознавча експертиза являє собою ряд заходів з дослідження промислових товарів з метою визначення їх якості, а також їх відповідності існуючим стандартам.

Завдання, які вирішуються в процесі здійснення товарознавчої експертизи:

 • приналежність окремих одиниць продукту або їх сукупності до певної групи (моделі, виду, марці)

 • наявність дефектів та їх вплив на якість продукції, пошкодження товару, придатність продукції для подальшого застосування

 • відповідність або невідповідність якості товару вимогам сертифікату якості, нормативної документації (стандартам та ін.), а також зразкам-еталонам

 • відсоток зменшення якості (вартості) товару з врахуванням існуючих дефектів

 • відповідність або невідповідність умов і термінів зберігання виробів вимогам нормативних документів

 • відповідність або невідповідність наявних характеристик продукту (моделі, складу, сировини, застосовуваних матеріалів, технічних параметрів, розмірних даних тощо) маркувальним даним, зазначеним на упаковці, ярлику, виробі, етикетці, штампі, у доданих та інших документах

 • відповідність або невідповідність упаковки (засобу, способу) вимогам нормативних даних

 • відповідність або невідповідність умов використання даним інструкції з експлуатації, викладеним в ній

 • можливість впливу конкретних факторів на модифікацію якості товарів

 • ринкова вартість запропонованих для вивчення виробів

Об’єкти експертизи:

 • вартість продукції з врахуванням зносу до пошкодження, протікання, пожежі тощо

 • «Залишкова вартість» товарів, пошкоджених внаслідок протікання, у випадку, якщо вони придатні до експлуатації за призначенням

 • рівень зниження вартості та якості («збиток») продукції в результаті пошкоджень

Питання, на які відповідає фахівець в області товарознавчої експертизи:

 • Чи відповідає якість товару інформації, зазначеній на упаковці або в супровідній документації?

 • Чи співпадає кількість вкладеного товару даним, зазначеним на упаковці?

 • Які фактичні характеристики товару?

 • Чи співпадають вони з маркуванням на ярлику, етикетці або упаковці?

 • Які відмінності між встановленими характеристиками товару і показниками, зазначеними на упаковці або в супровідній документації?

 • Чи відповідає якість досліджуваного об'єкта приписам стандартів, розроблених для даної групи товарів?

 • У чому виражені відхилення якості товару від даних стандартів?

 • Чи припустима реалізація досліджуваної продукції? Чи можлива її переробка або утилізація?

 • Чи допускає супровідна документація умови, в яких реально перевозився або зберігався товар?

 • Чи відповідає упаковка приписам відповідних стандартів якості?

 • Чи могли умови зберігання вплинути на зміну якості досліджуваного об'єкта?

 • Які правила прийому товару могли бути порушені?

 • Чи відповідають показники виробів, що визначаються, таким же характеристикам еталонних зразків?

 • Чи є у досліджуваного об'єкта дефекти?

 • У чому причини виникнення дефектів?

 • Чи мають дефекти виробниче походження?

 • Чи вірно обрана методика нарахування норми природного убутку, враховуючи дані умови транспортування та зберігання товару?

 • Яка залишкова вартість пошкодженого виробу?

 • Яка вартість досліджуваного об'єкта з врахуванням зносу безпосередньо перед впливом на нього пожежі, протікання тощо?

 • Наскільки знизилися якість і ціна товару, пошкодженого в результаті протікання, пожежі, забруднення хімічними речовинами?

Для проведення товарознавчої експертизи необхідно надати матеріали:

 • будь-які об'єкти (матеріальні носії інформації), продовольчі та непродовольчі вироби, що були у вживанні, що вийшли з ужитку, а також частини виробів

 • разом з об'єктами досліджень надаються документи, які містять інформацію про походження об'єкта (касові чеки, маркування на упаковці, ярлики, бирки, лейбли несуть інформацію про товарні характеристики товарів тощо). Залежно від обставин, в розпорядження експерта можуть бути надані зразки-еталони для проведення порівняльного дослідження.