Due diligence (юридичний аудит)

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ:

12
Перевірка діючого бізнесуПеревірка об'єктів нерухомості
Перевірка договірної практикиПеревірка об'єктів інтелектуальної власностіНеобхідність проведення комплексної перевірки (due diligence) того або іншого об'єкту виникає в різних ситуаціях, найбільш поширені з яких:

 • інвестування в діючий бізнес - з метою визначення інвестиційної привабливості об'єкту;

 • укладення довгострокових договорів - з метою перевірки благонадійності партнера/контрагента;

 • придбання нерухомості - з метою визначення ризиків, пов'язаних з угодою.


DUE DILIGENCE МОЖЕ ПЕРЕДБАЧАТИ ПЕРЕВІРКУ НАСТУПНИХ НАПРЯМКІВ:

 • Перевірка установчих документів підприємства і прийнятих на їх основі рішень органів управління, включаючи аналіз корпоративних взаємовідносин на підприємстві:

- відповідність установчих документів вимогам законодавства України;

- відповідність структури підприємства і порядку її формування вимогам статуту підприємства;

- аналіз протоколів зборів засновників і їх відповідності положенням статуту і законодавства України;

- аналіз документів, пов'язаних з приватизацією і акціонуванням підприємства;

- аналіз документів, що підтверджують права власності засновників на майно, яке вноситься в якості оплати придбаних ними акцій (частин);

- аналіз проспекту емісії, реєстру акціонерів;

- аналіз внутрішніх корпоративних положень.

 • Перевірка договірної практики підприємства:

- виявлення ризиків визнання договорів недійсними або неукладеними;

- правова оцінка звичайної договірної практики;

- виявлення ризиків невиконання зобов'язань контрагентами;

- виявлення ризиків пред'явлення претензій/позовів контрагентами;

- аналіз системи розрахунків і порядку передачі майна з метою виявлення ризиків завдання збитків і можливості виникнення конфліктів.

 • Перевірка документів, що встановлюють права підприємства на здійснення певних видів діяльності (ліцензії, сертифікати, акредитація і тому подібне):

- дотримання процедури отримання ліцензії;

- дотримання ліцензійних умов в процесі здійснення діяльності;

- виявлення ризику анулювання ліцензії.

 • Аналіз спорів, у тому числі судових процесів, учасником яких є підприємство.

- правовий аналіз судового розгляду з визначенням ймовірного результату такого розгляду;

- виявлення ризиків притягнення підприємства до матеріальної (фінансової) відповідальності і визначення його розміру;

- виявлення ризиків втрати права власності майна підприємства.

 • Перевірка трудових відносин на підприємстві:

- правомірність застосування контрактної форми трудового договору, строковості трудового договору;

- дотримання процедури прийому і звільнення з роботи;

- дотримання процедури змін умов праці;

- дотримання законодавства про оплату праці;

- дотримання законодавства про охорону праці;

- дотримання процедури надання відпустки;

- дотримання процедури притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;

- кадрове діловодство.

 • Перевірка документів, що встановлюють право, на нерухоме майно, відмінне від землі:

- встановлення наявності повного пакету документів;

- аналіз наявних документів на предмет їх відповідності законодавству, який включає:

  історію виникнення права власності;

  історію переходу права власності;

  історію зміни об'єкту (капітальний ремонт, реконструкція, переобладнання і тому подібне);

  встановлення історичного і культурного статусу об'єкту;

  визначення наявності співвласників, їх часток;

  встановлення ризиків скасування угод;

- адміністративні рішення органів влади і управління, прийняті відносно нерухомості (введення в експлуатацію, дозвільна документація і тому подібне);

- наявність документів, що визначають додаткові обов'язки власника (приватизаційні та інвестиційні обов'язки (збереження цільового використання об'єкту, збереження трудового колективу, грошова пайова участь і тому подібне);

- наявність договорів, пов'язаних з використанням майна і прав третіх осіб на нього (оренда, спільна діяльність і тому подібне);

- перевірка наявності судових процедур відносно власника майна і самого майна.

 • Перевірка документів, що встановлюють право на землю:

- встановлення наявності повного пакету документів;

- аналіз наявних документів, аналогічний процедурам для нерухомого майна;

- перевірка інформації про землю (земельний кадастр, цільове призначення, сервітути та інші обтяження, заборони відносно нерухомості і землі (іпотека, арешт, податкова застава);

- перевірка наявності судових процедур відносно власника землі і самої землі.

 • Перевірка документів, що встановлюють права на об'єкти інтелектуальної власності (ОІВ).

- дотримання процедури отримання документів, що встановлюють право на ОІВ;

- дотримання ліцензійних умов в процесі використання ОІВ;

- аспекти сплати ліцензійних платежів (роялті);

- виявлення ризику втрати ОІВ.ПОЗИТИВНІ СТОРОНИ І РЕЗУЛЬТАТИ ПОСЛУГ:

12
Оцінка інвестиційної привабливості об'єктуЗапобігання визнанню певних угод недійсними або неукладеними
Запобігання позбавленню власника або інших правовласників прав, що їм належать Запобігання застосуванню до власників або інших суб'єктів штрафних та адміністративно-господарських санкцій