Бізнес-планування

Бізнес-планування - це невід‘ємний етап розвитку бізнесу, який передбачає формулювання сутності бізнес-ідеї, розрахунок окупності та приросту майбутнього вкладення капіталу в умовах конкурентного ринку та обґрунтування ризиків, що можуть виникати в процесі реалізації. Бізнес-планування проводиться на основі професійної розробки бізнес-планів, техніко-економічних обґрунтувань та комплексних фінансових моделей розвитку бізнесу.

Метою бізнес-планування є - виявлення шляхів розвитку бізнесу для отримання більшого прибутку та визначення ефективності роботи вже існуючого підприємства. Правильно побудована система управлінських рішень дозволить легко пристосуватися до сучасних ринкових умов, спрогнозувати ситуацію у майбутньому та швидко відреагувати на зовнішні зміни.

Бізнес-планування є першим кроком на шляху до створення успішного і прибуткового проекту, яке дозволить підприємцю:

- Визначити перспективи бізнес-проекту у вигляді системи кількісних і якісних показників, та надати оцінку процесу реалізації проекту і його ефективності в майбутньому.

- Оцінити витрати, необхідні для виготовлення і збуту продукції (надання послуг), порівняти їх з цінами, за якими вони будуть продаватися, щоб визначити потенційну прибутковість проекту.

- Визначити інвестиційну привабливість проекту та прийняти правильні рішення.

- Уникнути помилок, що можуть привести до значних фінансових втрат.

- Визначити ті показники, за якими можна буде постійно контролювати стан справ.

- Привернути увагу та забезпечити інтерес потенційних інвесторів.

- Отримати досвід з планування та всебічної оцінки перспектив своєї компанії.

- Розрахувати майбутні грошові потоки від вкладеного капіталу.

- Розробити аналіз конкурентної ситуації на ринку та проаналізувати сильні і слабкі сторони конкурентів.

- Розробити тактику реалізації цілей.

- Розробити способи і терміни амортизації всіх створюваних капітальних активів проекту.

- Оцінити загальну ризиковість, ефективність та рентабельність проекту

Створення всеохоплюючого бізнес-плану необхідне для залучення зовнішнього фінансування та документального роз’яснення проекту потенційним інвесторам.

Розробка бізнес-планів виконується за міжнародними стандартами. Проводиться аналіз необхідних коефіцієнтів, факторна оцінка, статистичний, порівняльний та фінансовий аналіз, експертна оцінка, аналіз чутливості, моделі дисконтування.

Завдяки широким знанням та багаторічній практиці в різних галузях бізнесу ми розробляємо комплексні та надійні рішення, які забезпечують втілення в життя навіть найскладніших проектів.