Аудит для держфінпослуг

Згідно статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, страховики та інші фінансові установи зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях.

Відповідно до ст.15 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» аудиторські перевірки фінансових установ можуть проводити аудиторські фірми або аудитори, які внесені до відповідних реєстрів, що ведуться державними органами, які здійснюють регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг.

У відповідності до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, затверджено розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.02.2013 р. № 640, наша аудиторська компанія внесена Нацкомфінпослуг до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ.

Крім того, для можливості брати участь у проведенні аудиторських перевірок фінансових установ нормативними документами передбачено щорічне удосконалення аудиторами своїх професійних знань за програмою, затвердженою Аудиторською палатою України та погодженою з Нацкомфінпослуг.

Керівник та аудитори нашої компанії пройшли удосконалення професійних знань, за результатами якого успішно склали контрольне тестування.

Аудит для підтвердження фінансовими установами річної фінансової звітності проводиться відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА) 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності». За результатами аудиту замовнику надається аудиторський висновок для Нацкомфінпослуг

Ознайомитися зі свідоцтвом про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, отриманим нашою компанією від Нацкомфінпослуг можна в розділі сайту «Про нас», «Свідоцтва та сертифікати».