Аудит бізнес-процесів

Аудит бізнес-процесів - комплексний аналіз ключових показників ефективності процесів Компанії. Проводиться для визначення можливостей поліпшення бізнес-процесів, які можуть найбільш істотно вплинути на ефективність ведення бізнесу.

Основне завдання аудиту бізнес-процесів - виявити, локалізувати і усунути проблемні ділянки в роботі Компанії.

Аудит бізнес-процесів дозволяє представити схему бізнес-процесів Компанії, зрозуміти її переваги і недоліки, усунути вузькі місця в моделі організації бізнесу Компанії, визначити найбільш важливі процесні області для подальшої оптимізації бізнес-процесів, оцінити можливий ефект від оптимізації процесів у зазначених областях.

Оптимізація бізнес-процесів - це упорядкування всіх взаємопов'язаних елементів в бізнес-моделі, з метою підвищення ефективності роботи всієї схеми (компанії, фірми та ін.), Отримання максимальної віддачі при аналогічних трудозатратах.

Аудит бізнес-процесів Компанії включає аналіз бізнес-процесів по основним підсистемам управління Компанії:

1. Аналіз управління виробництвом

1.1. Загальна характеристика виробничої діяльності.

1.2. Організаційно-функціональна структура Компанії та дочірніх і залежних компаній.

1.3. Управлінські технології (планування, контроль, аналіз та управлінська звітність).

1.4. Загальна оцінка ефективності управління виробничими процесами Компанії.

2. Аналіз управління інвестиціями (розвиток)

2.1. Загальна характеристика організації управління інвестиціями.

2.2. Основні напрями інвестиційної політики.

2.3. Коротка характеристика основних реалізованих інвестиційних проектів.

2.4. Діючі управлінські технології (планування, контроль, аналіз та управлінська звітність).

2,5. Висновки.

3. Аналіз Управління постачанням

3.1. Загальна характеристика організації постачальницької діяльності, визначення ключових контрольних ланок, перевірка дотримання контрактних умов.

3.2. Організаційна структура та взаємодія з іншими підрозділами Компанії.

3.3. Управлінські технології (планування, контроль, аналіз та управлінська звітність).

3.4. Укрупнений аналіз системи прийняття рішень в області закупівель.

3.5. Загальна оцінка ефективності управління постачанням.

4. Управління збутом і маркетингом.

4.1. Загальна оцінка положення Компанії на ринку

4.2. Загальна характеристика організації збутової та маркетингової діяльності.

4.3. Організаційна структура та взаємодія з іншими підрозділами Компанії.

4.4. Управлінські технології (планування, контроль, аналіз та управлінська звітність).

4.5. Укрупнений аналіз системи прийняття рішень в області маркетингу і збуту.

4.6. Ідентифікація обтяжливих контрактів з метою нарахування резервів.

4.7. Загальна оцінка ефективності управління збутовою і маркетинговою діяльністю.

5. Оцінка ефективності корпоративної комерційної політики.

6. Загальні висновки за результатами аналізу бізнес-процесів Компанії.

Міжнародна аудиторська компанія HLB Україна надає послуги проведення аудиту бізнес процесів, має серйозний досвід у проведенні аналізу показників діяльності Компаній.

В процесі проведення аудиту бізнес-процесів ми аналізуємо механізми взаємодії підрозділів Компанії, оцінюємо неефективні і проблемні ділянки і формуємо перелік пропозицій з удосконалення процесів, що дозволить:

· Підвищити ефективність / продуктивність;

· Знизити витрати / витрати часу,

· Підвищити контрольованість процесів;

· Привести документацію відповідно до внутрішньою політикою та вимогами державних / галузевих нормативних актів.

За результатами надання послуг ми готові надати сприяння щодо впровадження наданих рекомендацій та взяти участь у розробці внутрішньої документації грунтуючись на нашому досвіді.

Якщо у Вас виникнуть додаткові питання щодо проведення аудиту бізнес процесів Компанії, аудиторська компанія HLB Україна завжди готова оперативно надати Вам кваліфіковану безкоштовну консультацію в нашому офісі.