Послуги

Фундаментом і основою успішного майбутнього будь-якої компанії є інвестиції. Тому суб’єкт господарювання завжди прагне досягти такого рівня визнання, який би відкривав для нього максимальні можливості доступу до інвестицій.

У свою чергу для всіх інвесторів найважливішими критеріями оцінки інвестицій є їх:

· надійність;

· ефективність;

· контрольованість;

· перспективність.

HLB Ukraine готова стати надійним помічником для всіх інвесторів, керівників, а також працівників фінансових підрозділів компаній та бухгалтерів.

Ми пропонуємо Вам широкий спектр аудиторських послуг, які включають:

· Аудит.

Виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень та складена у відповідності до П(С)БО, МСФЗ або альтернативних концептуальних основ

· Трансформація фінансової звітності.

В переважній більшості випадків іноземні інвестори приймають рішення про інвестиції на підставі звітності, складеної за МСФЗ. Тому, компанії, які складають звітність за П(С)БО, часто потребують її приведення до вимог, встановлених МСФЗ.

· Due Diligence.

Основна процедура, яка здійснюється у випадках продажу-покупки бізнесу. Юридичний, фінансовий, податковий та технічний Due Diligence дозволить виявити всі сильні та слабкі сторони об‘єкту інвестування, визначити всі ризики та прийняти оптимальне рішення щодо доцільності інвестування для інвестора або стратегії поведінки для продавця.

· Аутсорсинг (ведення бухгалтерського обліку).

Ведення бухгалтерського обліку досвідченими спеціалістами є запорукою уникнення багатьох ймовірних проблем, з якими стикаються багато компаній. Залучення аудиторської компанії для ведення бухгалтерського обліку дозволяє компаніям мінімізувати ризики.

· Розробка облікових політик (методик).

Обґрунтована, зрозуміла, чітка та узгоджена регламентація роботи спеціалістів на різних ділянках дозволяє будь-якій організації працювати як злагоджений механізм. Наявність та дотримання в компанії облікових політик убезпечує від виникнення конфліктних ситуацій з контролюючими органами.

· Аналіз фінансово-господарської діяльності.

Прийняття будь-яких управлінських рішень повинно ґрунтуватися на якісно проведеному аналізі фінансово-господарських показників діяльності компанії. Їх значення, структура та динаміка змін дозволяє виявити позитивні та негативні тенденції, а також оцінити результати діяльності.

· Розробка бізнес-планів.

Бізнес завжди потребує якнайточніших прогнозів щодо перспектив розвитку. Всебічне вивчення середовища бізнесу, внутрішніх факторів та резервів компанії, поточного фінансового стану, основних зовнішніх та внутрішніх тенденцій є основою розроблення бізнес-планів, які відзначаються великою точністю щодо співставлення з майбутніми фактичним результатами діяльності.

· Консалтингові послуги.

Можливість отримання, у зручний для Вас час, якісного та високопрофесійного усного та письмового консультування з питань правильності ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання звітності, інтерпретації норм законодавства, вносить почуття комфорту і рівноваги при веденні будь-якого бізнесу.

· Інші аудиторські та супутні послуги.

Загальний перелік послуг, які надаються включає більше 50 видів.

Відчуйте переваги - замовляйте аудиторські послуги в HLB Ukraine!