Статті в ЗМІ

Порядок повернення інвестицій учасникам товариства при зменшенні розміру статутного капіталу — 11 червня 2014 р.

Пропонуємо розглянути порядок виплати коштів учасникам товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) у разі зменшення розміру статутного капіталу.

Перш за все, необхідно звернути увагу на 3-х місячний термін від дати реєстрації змін до статуту, пов'язаних із зменшенням розміру статутного капіталу товариства, необхідних, згідно з ст. 56 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. № 1576-XII, для набуття чинності цих змін. Формально необхідно дотримуватися даного терміну для забезпечення законності здійснення виплати коштів учасникам.

Гарантією повернення інвестиційного внеску учасникам є ст. 11 Закону України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР та ст. 4 Закону України «Про захист іноземних інвестицій в Україні» від 10.09.1991 р. № 1540а-XII. Зокрема, в ст. 11 Закону України «Про режим іноземного інвестування» передбачено право інвестора на повернення своїх інвестицій не пізніше шести місяців з дня припинення інвестиційної діяльності (з урахуванням можливого зменшення статутного капіталу) без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій.

Процедура перерахування коштів і покупки валюти в даному випадку врегульована Положенням Національного банку України «Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну», затвердженого Постановою НБУ від 10.08.2005 р. № 280 (далі - Положення № 280), та Положенням про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженим Постановою НБУ від 10.08.2005 р. № 281 (далі - Положення № 281).

Пунктом 3.1 Положення № 280 передбачено, що повернення іноземної інвестиції здійснюється резидентом з поточного рахунку в іноземній валюті на інвестиційний рахунок іноземного інвестора або на рахунок іноземного інвестора в закордонному банку. При цьому згідно з п. 3.4 цього ж Положення, дана операція не потребує наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України.

Порядок купівлі іноземної валюти для здійснення операції з повернення іноземної інвестиції визначено Положенням № 281. Зокрема, даним Положенням передбачено вичерпний перелік документів, на підставі яких здійснюється таке повернення.

Так, до документів, необхідних для здійснення операції з повернення інвестиції, за умови її реєстрації або якщо термін між датами вступу іноземним інвестором в права власності на об'єкт інвестиції та подання заяви на купівлю іноземної валюти перевищує п'ять календарних років, а також при незмінності складу учасників, відносяться наступні:

1. заява про купівлю іноземної валюти;

2. оригінал і копія першої редакції статуту;

3. оригінал і копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ про зменшення розміру статутного капіталу та нової редакції статуту ТОВ;

4. інформаційне повідомлення про реєстрацію іноземної інвестиції - за наявності або письмове підтвердження інвестора, що реєстрація інвестиції не здійснювалася;

5. виписка з єдиного державного реєстру про наявність у ньому ТОВ;

6. оригінал і копії ідентифікаційного коду, закордонного паспорта, свідоцтва про тимчасове/постійне місце проживання учасників.

Згідно з п. 3.11 Положення № 280, уповноважений банк робить відмітку на оригіналах документів, на підставі яких були проведені зазначені в п. 3.9, 3.10 цього Положення операції, і на їх копіях, які залишаться у нього на зберіганні. Ця відмітка має містити дату перерахування коштів, їх суму, а також засвідчуватися підписом відповідального працівника відповідного підрозділу уповноваженого банку та відбитком його особистого штампа або штампа цього підрозділу, або печатки суб'єкта ринку.

Крім того, згідно з п. 3.12 Положення № 280, операції, пов'язані з іноземним інвестуванням, підлягають фінансовому моніторингу, згідно з чинним законодавством України.

Так, згідно з п. 6 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28.11.2002 р. № 249-IV, фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 150 000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13 000 гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентній 150 000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13 000 гривень), а також, якщо був здійснений переказ особою коштів за кордон за відсутності зовнішньоекономічного договору (контракту).

Таким чином, при здійсненні операції з повернення інвестиції необхідно пройти ідентифікацію учасників цієї операції, і інформація про здійснення цієї операції буде спрямована до Держфінмоніторингу України на виконання вимог вищевказаного закону.