Статті в ЗМІ

Порядок повернення інвестиції учасникам товариства у випадку зменшення розміру статутного капіталу — 27 травня 2014 р.

Існуюча політична обстановка в Україні призвела до стрімкого скорочення виручки у підприємств майже всіх галузей економіки, а це, в свою чергу, призводить до значного відтоку інвестицій.

Тому, пропонуємо розглянути питання щодо порядку виплати коштів учасникам ТОВ у випадку зменшення розміру статутного капіталу.

Перш за все необхідно звернути увагу на 3-х місячний строк з дати реєстрації змін до статуту, пов’язаних зі зменшенням розміру статутного капіталу товариства, необхідний відповідно до ст. 56 ЗУ «Про господарські товариства» для набрання чинності цими змінами. Формально необхідно дотримуватись даного строку для забезпечення законності здійснення виплати коштів учасникам.

Гарантією повернення інвестиційного внеску учасникам є ст. 11 ЗУ «Про режим іноземного інвестування» та ст. 4 ЗУ «Про захист іноземних інвестицій на Україні». Процедура перерахування коштів та купівлі валюти у даному випадку врегульована Положенням НБУ «Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну», затвердженим Постановою НБУ від 10.08.2005 р. № 280 (далі - Положення № 280), та Положенням про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженим Постановою НБУ від 10.08.2005 р. № 281 (далі - Положення № 281).

Пунктом 3.1 Положення № 280 передбачено, що повернення іноземної інвестиції здійснюється резидентом з поточного рахунку в іноземній валюті на інвестиційний рахунок іноземного інвестора або на рахунок іноземного інвестора в закордонному банку.

Порядок купівлі іноземної валюти для здійснення операції щодо повернення іноземної інвестиції визначений Положенням № 281. Зокрема, даним Положенням передбачено вичерпний перелік документів, на підставі яких здійснюється таке повернення.

До документів, необхідних для здійснення операції з повернення інвестиції, за умови її реєстрації або якщо строк між датами набуття іноземним інвестором права власності на об'єкт інвестиції та подання заяви на купівлю іноземної валюти перевищує п'ять календарних років, а також за умов незмінності складу учасників, належать наступні:

1. заява про купівлю іноземної валюти;

2. оригінал та копія першої редакції статуту;

3. оригінал та копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ про зменшення розміру статутного капіталу та нової редакції статуту ТОВ;

4. інформаційне повідомлення про реєстрацію іноземної інвестиції - за наявності або письмове підтвердження інвестора, що реєстрація інвестиції не здійснювалась;

5. виписка з ЄДР про наявність в ньому ТОВ;

6. оригінал та копії ідентифікаційного коду, закордонного паспорту, посвідки про тимчасове/постійне місце проживання учасників;

Відповідно до п. 3.12 Положення № 280, операції, пов’язані з іноземним інвестуванням, підлягають фінансовому моніторингу, згідно з чинним законодавством України.

Так, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 15 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу у випадку, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 150 000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13 000 гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентній 150 000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13 000 гривень), та має одну або більше таких ознак: переказ особою коштів за кордон за відсутності зовнішньоекономічного договору (контракту).

Отже, при здійсненні операції щодо повернення інвестиції необхідно буде пройти ідентифікацію учасників цієї операції, та інформація про здійснення цієї операції буде направлена в Держфінмоніторинг України на виконання вимог вищезазначеного закону.