Інвентаризація

Однією з основних вимог, що висуваються до бухгалтерського обліку, є достовірність його показників, яка забезпечується багатьма способами, одним з яких є інвентаризація.

Обов’язок компаній проводити для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності інвентаризацію, під час якої перевіряються і документально підтверджуються наявність, стан і оцінка її активів і зобов’язань, закріплено у ч. 1 ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV.

Інвентаризація – перевірка та документальне підтвердження активів та зобов’язань компанії шляхом встановлення наявності і фізичного стану та відповідності критеріям визнання та оцінки.

На виконання вимог МСА 510 «Перше завдання з аудиту – залишки на початок періоду», з метою оцінки системи внутрішнього контролю за збереженням ТМЦ, для отримання аудиторських доказів щодо залишків основних засобів та запасів аудитор бере участь у проведенні інвентаризації у якості зовнішнього спостерігача. Також аудитор може робити власні перерахунки, фіксувати результати інвентаризації та робити аналіз щодо системи контролю в компанії.

 

Види інвентаризації та умови її проведення

За обсягом перевірки розрізняють повну та часткову інвентаризацію.

Повна


Суцільна перевірка активів та зобов’язань компанії. Наприклад, перед складанням річної фінансової звітності. Може проводитися у декілька етапів, кожен з яких буде частковою інвентаризацією, але в результаті вони становитимуть повну

Часткова


Перевірці підлягають окремі види об’єктів. Наприклад, лише запаси чи кошти. Також проводять у разі зміни матеріально-відповідальної особи

 

За методом проведення розрізняють суцільну та вибіркову інвентаризацію.

Суцільна


Перевірці підлягають всі об’єкти відповідного виду. Наприклад, при проведенні інвентаризації на складі перевірці підлягають всі цінності, які на ньому зберігаються

Вибіркова


Перевіряються окремі об’єкти одного виду. Наприклад, для посилення контролю за наявністю товару на складі

 

За періодичністю проведення розрізняють планову та позапланову інвентаризацію.

Планова


Встановлюються та затверджуються керівництвом компанії терміни проведення інвентаризації, а також повідомляються матеріально-відповідальні особи

Позапланова


Проводиться з метою перевірки наявності конкретних цінностей без попереднього повідомлення матеріально-відповідальних осіб. Крім того, може проводитись на вимогу контролюючих органів або за приписами слідчих органів

 

За частотою проведення розрізняють періодичну та разову інвентаризацію.

Періодична


Проводиться за власним бажанням керівництва компанії. Наприклад, для посилення контролю за збереженням майна, уникнення помилок та шахрайства. Може проводитися у різні терміни: щомісяця, щокварталу

Разова


Проводиться перед складанням річної фінансової звітності, а також є суцільною та повною

 

Які існують методи проведення інвентаризації?

Інвентаризація здійснюється різними методами, основними з яких є:

метод роздрібної інвентаризації;
метод валового прибутку;
метод фактичного поштучного перерахунку запасів;
зовнішня звірка дебіторів та кредиторів;
математичні методи обчислення сукупних запасів;
наукові методи обчислення витрат ядерного палива («ТВЕЛ») із застосуванням елементів вищої математики, хімії та інших прикладних наук.

 

Що ми пропонуємо

HLB Ukraine надає послуги з організації, участі або спостереження за проведенням інвентаризації:

на вимогу засновників компанії, у т.ч. з метою оцінки системи внутрішнього контролю за збереженням ТМЦ;
при зміні матеріально-відповідальної особи;
при проведенні аудиту фінансової звітності у рамках виконання процедури підтвердження залишків ТМЦ.

Отправить запрос

Команда HLB Ukraine всегда рада помочь, присылайте Ваш вопрос

Отправить
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy