Примітки до фінансової звітності

Однією зі складових фінансової звітності, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів за звітний період компанії, є Примітки до фінансової звітності.

Примітки до фінансової звітності – сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію та обґрунтованість статей фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або Міжнародними стандартами фінансової звітності.

 

Порядок складання Приміток до фінансової звітності

Для кращого розуміння користувачами фінансової звітності, а також її зіставлення зі звітністю інших компаній Примітки до фінансової звітності мають включати:

заяву про відповідність П(С)БО/МСФЗ;
стислий виклад облікових політик, оцінок, які використовує компанія;
допоміжну інформацію для статей, представлених в кожній формі фінансової звітності в тому порядку, в якому представлена кожна лінійна стаття і кожна форма фінансової звітності;
події після дати балансу, операції з пов’язаними сторонами;
інші розкриття інформації: умовні події, договірні зобов’язання та інші фінансові розкриття; а також розкриття нефінансового характеру.

 

Обов’язкова інформація у Примітках

Починаючи з 1 січня 2007 р., компанії зобов’язані у своїй фінансовій звітності розкривати інформацію про цілі, політику та процедури управління капіталом. Зокрема, до складу даної інформації необхідно включати:

відомості про те, що саме компанія розглядає як капітал;
вимоги наглядових органів щодо капіталу (за їх наявності) та інформацію про те, яким чином компанія застосовує їх при управлінні капіталом.

Також необхідно зазначити кількісну інформацію про те, що компанія розглядає як капітал, чи виконувались протягом звітного періоду вимоги наглядових органів щодо капіталу, а також наслідки недотримання цих вимог.

 

Що ми пропонуємо

HLB Ukraine надає послуги зі складання розкриттів та приміток до фінансової звітності за П(С)БО/МСФЗ.

Примітки до фінансової звітності включають наступну інформацію:

основні принципи облікової політики компанії;
інформацію, яка не приведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов’язковою за відповідними положеннями (стандартами);
інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності для забезпечення її зрозумілості та достовірності;
події після дати балансу.

 

Що отримуєте Ви

Примітки до фінансової звітності


Містять основні методологічні підходи до підготовки фінансової звітності та розкриття інформації облікової політики, яка застосовується, а також додаткову інформацію, яка вимагається згідно з окремими П(С)БО/МСФЗ; підготовлені відповідно до П(С)БО/МСФЗ з урахуванням всіх вимог чинного законодавства

 

Отправить запрос

Команда HLB Ukraine всегда рада помочь, присылайте Ваш вопрос

Отправить
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy