Облікова політика

Регламентація роботи всіх підрозділів компанії та всіх її співробітників є запорукою досягнення успіху. Наявність чітких інструкцій і положень встановлює єдиний підхід та єдині правила до тих чи інших ситуацій, які виникають під час виконання працівниками службових обов’язків, здійснення контролю за їх виконанням, а також у разі оцінки таких процесів контролюючими органами або незалежними організаціями.

Основними регламентними документами, які упорядковують виробничі процеси в будь-якій компанії, є облікова політика, положення про організаційну структуру, положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників.

Облікова політика – сукупність способів ведення бухгалтерського обліку – первинного спостереження, вартісного виміру, поточного групування і підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності.

Організаційна структура компанії – це основа досягнення позитивного результату. Організаційна структура розроблена для визначення того, як працює компанія, і допомагає компанії в досягненні її цілей, щоб забезпечити майбутнє зростання.

 

Що забезпечує наявність регламентних документів?

Наявність вищезазначених документів забезпечить досягнення цілей, що стоять перед керівництвом будь-якої компанії, в тому числі:

забезпечення розуміння працівниками своїх функцій, цілей та завдань;
організація ефективної взаємодії між працівниками;
спрощення системи передачі знань в компанії;
моніторинг та аналіз змін управлінської системи, і відповідний вплив на ці зміни;
спрощення системи контролю та організації діяльності підпорядкованих працівників.

 

Що ми пропонуємо

HLB Ukraine надає послуги, пов’язані з розробкою внутрішньої регламентної документації, що стосується як в цілому роботи компанії, так і таких її напрямків як ведення бухгалтерського, податкового, управлінського обліку, забезпечення безпеки, зокрема:

облікова політика компанії;
положення про організаційну структуру;
положення про структурні підрозділи;
посадові інструкції працівників;
положення про внутрішній контроль;
положення про ціноутворення;
положення про маркетингову політику;
положення про трансферне ціноутворення;
положення про обробку і захист персональних даних;
положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію тощо.

 

Що отримуєте Ви

Робота з розробки внутрішньої регламентної документації зазвичай починається з ознайомлення зі специфікою діяльності компанії, вивчення існуючих документів та існуючої системи контролю. Після розробки різних моделей функціонування об’єкта регламентації, обирається оптимальна для компанії-клієнта, яка детально прописується у відповідному документі і надається клієнтові.

Облікова політика


Містить сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються компанією для складання та подання фінансової звітності

 

Положення


Містять визначення цілей, завдань, структури, функцій, повноважень, взаємозв’язків, взаємозамінності, відповідальності як в цілому для компанії, так і для окремих структурних підрозділів та працівників

Отправить запрос

Команда HLB Ukraine всегда рада помочь, присылайте Ваш вопрос

Отправить
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy