Аудит фінансової звітності

Аудит фінансової звітності – виконання процедур для отримання аудиторських доказів того, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень і складена відповідно до П(С)БО, МСФЗ або інших альтернативних концептуальних основ.

В процесі аудиту фінансової звітності здійснюється перевірка:

показників всіх форм фінансової звітності, приміток та розкриттів згідно з вимогами П(С)БО або МСФЗ;
наданої документації на відповідність вимогам законодавства;
повноти, достовірності та правильності відображення операцій в бухгалтерському та податковому обліку.

Згідно з нормативними документами, існує:

Обов’язковий аудит


Аудит фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) суб’єктів господарювання, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднювати або надати фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність) користувачам фінансової звітності разом з аудиторським звітом, який проводиться суб’єктами аудиторської діяльності на підставах і в порядку, передбачених Законом України «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII

Ініціативний аудит


Аудит, який проводиться з ініціативи керівництва або власників компанії

 

Які компанії підлягають обов’язковому аудиту?

підприємства, що становлять суспільний інтерес (великі підприємства, страхові компанії, фінансові компанії, банки, недержавні пенсійні фонди);
середні підприємства;
публічні акціонерні товариства;
суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку;
суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувній галузі;
інші підприємства та організації, які підлягають обов’язковому аудиту відповідно до вимог законодавства.

Критерії розподілу підприємств на категорії Ви можете подивитися тут!

 

Що ми пропонуємо

HLB Ukraine надає послуги з аудиту фінансової звітності, підготовленої відповідно до П(С)БО, МСФЗ, відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, зокрема:

обов’язковий аудит фінансової звітності, в т.ч. для Регуляторів (аудит страхових компаній, аудит фінансових компаній, аудит підприємств комунальної власності, аудит підприємств природних монополій, аудит підприємств, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення та інших відповідно до вимог чинного законодавства України);
ініціативний аудит фінансової звітності;
аудит фінансової звітності для надання в банки;
аудит звітності спеціального призначення (в т.ч. аудит політичних партій);
аудит проектів з використання грантових/донорських коштів;
надання впевненості щодо річних звітних даних (відповідно до вимог Регуляторів).

 

Що отримуєте Ви

Залежно від мети проведення аудиту за результатами перевірки HLB Ukraine надає:

Звіт незалежного аудитора


Містить думку щодо фінансової звітності, розкриття ключових питань, звіт щодо дотримання вимог інших законодавчих та нормативних актів, в т.ч. НКЦПФР, НБУ

 

Лист керівництву


Містить перелік виявлених порушень і недоліків, які несуть найбільший ризик для компанії; інших порушень, їх потенційний вплив та рекомендації з виправлення

 

Додатковий звіт для Аудиторського комітету


Складається для підприємств, що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII

 

Звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних


Містить обґрунтовану впевненість, що річні звітні дані співставні з фінансовою звітністю та містять інформацію, розкриття якої вимагають законодавчі та нормативні акти

 

Отправить запрос

Команда HLB Ukraine всегда рада помочь, присылайте Ваш вопрос

Отправить
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy