Режим оподаткування операцій з фінансування всередині групи компаній — 19 липня 2017 р.

Новини від HLB International

30 червня 2017 року на Кіпрі змінився порядок оподаткування операцій з фінансування всередині груп компаній. Нова директива враховує принцип «витягнутої руки», передбачений Методичними вказівками ОЕСР з трансфертного ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових відомств.

Раніше кіпрський уряд оголосив, що застосування попередньо узгоджених мінімальних коефіцієнтів прибутковості (від 0,125% до 0,35%) до компенсаційних позик (‘back-to-back loans’) буде припинено 30 червня 2017 року. До таких компенсаційних позик та деяких інших операцій з фінансування, що триватимуть після цієї дати, застосовуватимуться нові умови, викладені в директиві.

Нижче проаналізовано основні положення директиви від 30.06.2017:

Обсяг застосування

Директива вирішує питання режиму оподаткування суб’єктів господарювання – резидентів Кіпру та постійних представництв, розташованих на Кіпрі, які виконують операції з фінансування всередині групи компаній – тобто діяльність з надання кредитів або грошових позик пов’язаним компаніям, при цьому такі суб’єкти господарювання отримують (або повинні отримувати) винагороду у вигляді відсотків та фінансуються за допомогою грошових коштів та фінансових інструментів, таких як незабезпечені облігації, приватні позики, готівкові кредити та банківські кредити.

Відповідно до цієї директиви дві компанії розглядаються як пов’язані, якщо вони потрапляють під дію Розділу 33 Закону Республіки Кіпр «Про податок на прибуток».

Вимоги щодо трансфертного ціноутворення

Компанія-інвестор повинна буде визначити суму своєї винагороди на основі принципів трансфертного ціноутворення. Це передбачає, що така компанія повинна надати інформацію щодо всіх комерційних та фінансових відносин з пов’язаними сторонами («контрольовані операції») та визначити економічно значущі умови та обставини, що стосуються таких операцій.

Необхідно врахувати фактичні дії сторін, якщо вони відрізняються від договірних умов. Потрібно здійснити аналіз виконаних функцій, використаних активів та ризиків, що приймаються компанією, яка здійснює фінансування інвестором.

Базовим принципом аналізу ризиків є те, що компанія, яка здійснює фінансування та несе ризики, повинна бути фінансово спроможною впоратися з такими ризиками та фінансовими наслідками, що можуть настати в результаті таких прийнятих ризиків. В цьому відношенні від компанії очікується, що вона за допомогою відповідної методики визначить належний обсяг капіталу, що знадобиться для прийняття таких ризиків.

Також необхідно виконати належний аналіз зіставності для визначення того, чи винагорода, отримана в результаті операцій між пов’язаними сторонами, є зіставною з винагородою від операцій між незалежними сторонами за подібних обставин на відкритому ринку. Таким чином компанія може визначити критерії для порівняльного аналізу своєї винагороди з винагородою від зіставних операцій за зіставних обставин між непов’язаними сторонами

Вимоги до змісту

Директива передбачає, що компанії, які здійснюють фінансування, повинні мати фактичну присутність на Кіпрі та кваліфікований персонал задля контролю ризиків та здійснюваних операцій. Вважається, що компанія, яка здійснює фінансування, контролює ризик, якщо вона спроможна прийняти рішення про укладеняня комерційних відносин, з яких випливають ризики, спроможна подолати такі ризики та фактично виконує такі функції з прийняття рішень.

Критерій фактичної присутності враховує кількість членів Ради директорів Правління, що є податковими резидентами Кіпру, та кількості проведених зборів Ради директорів Правління, а також зборів акціонерів, що проводяться на Кіпрі.

Щоденна діяльність з пом’якшення ризиків може бути віддана на аутсорсинг, якщо компанія спроможна приймати та приймає ключові рішення щодо аутсорсингу.

Операції без комерційного обґрунтування

Для забезпечення повного дотримання принципу витягнутої руки не повинні братися до уваги операції, що не спостерігаються на відкритому ринку та не мають жодного комерційного обґрунтування.

прощений режим

Для отримання режиму спрощення необхідно, щоб компанія, яка здійснює фінансування, відповідала вищезазначеній вимозі щодо змісту та займалася виключно посередницькою діяльністю з фінансування (отримують кредити у пов’язаних суб’єктів господарювання та надалі видають кредити пов’язаним суб’єктам господарювання, дотримується принципу витягнутої руки, якщо така компанія стосовно своїх контрольованих операцій отримує мінімальну рентабельність активів в розмірі 2%.

Суб’єкт господарювання, що відповідає таким характеристикам, який не має наміру готувати документацію з трансфертного ціноутворення, може обрати варіант порівняльної оцінки своєї винагороди на основі рентабельності активів. Вищезазначені 2% будуть регулярно переглядатися Податковим департаментом на основі відповідного аналізу ринку.

У податкові декларації буде змінено шляхом додавання відповідного поля, яке повинне заповнюватися такими суб’єктами господарювання для використання такого спрощення.

Слід відзначити, що відхилення від такої мінімальної прибутковості дозволяється лише у виключних випадках за умови належного обґрунтування за допомогою аналізу трансфертного ціноутворення.

Мінімальні вимоги

Окрім зазначених вище принципів, директива передбачає деякі мінімальні вимоги для аналізу трансфертного ціноутворення:

· Опис розрахунку суми капіталу, що виділяється для врахування ризиків;

· Опис групи компаній та взаємозв’язків між функціями, що виконуються суб’єктами господарювання, які беруть участь в контрольованих операціях, та рештою компаній групи, разом з описом шляху створення в групі доданої вартості суб’єктами господарювання, що беруть участь в операціях;

· Точний обсяг аналізованих операцій;

· Перелік знайдених потенційно зіставних операцій;

· Схема відхилення для відхилених потенційно зіставних операцій з обґрунтуванням;

· Остаточний перелік зіставних операцій, що були вибрані та використані для визначення ціни за принципом витягнутої руки, що застосовується до точно визначених операцій всередині групи;

· Загальний опис ринкових умов;

· Перелік попередніх угод щодо трансфертного ціноутворення, укладених з іншими країнами щодо даного типу операцій;

· Перелік всіх попередніх договорів, укладених із аналізованими суб’єктами господарювання, дійсних на час подачі запиту;

· Прогноз щодо звітів про доходи за роки, яких стосується запит.

В директиві також зазначено, що аналіз трансфертного ціноутворення буде подаватися до Податкового департаменту аудиторами, від яких вимагатиметься виконувати контроль для надання впевненості для підтвердження якості аналізу трансфертного ціноутворення.

Роз’яснення податкових органів та обмін інформацією

Видача роз’яснень податкових органів щодо операцій з фінансування всередині групи компаній або попередніх цінових угод (Advanced Pricing Arrangements), а також використання платником податків спрощення залежатимуть від правила обміну інформацією, встановлених згідно Директиви про адміністративну співпрацю.

Набуття чинності

Директива набуває чинності з 1 липня 2017 року для всіх існуючих та майбутніх операцій. Будь-які роз’яснення податкових органів, що видавалися раніше цієї дати, втрачають свою силу стосовно періодів, що починаються після 1 липня 2017 року.

Якщо операції з фінансування всередині групи компаній супроводжуються підготованою документацією з трансфертного ціноутворення та тривають після вищезазначеної дати, така документація з трансфертного ціноутворення повинна відповідати положенням директиви.

У разі виникнення питань із зазначеної теми наша компанія готова надати консультацію та контакти кіпрських колег по HLB.

За матеріалами Костас Афкентіу, HLB Кіпр

Отправить запрос

Команда HLB Ukraine всегда рада помочь, присылайте Ваш вопрос

Отправить
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy