IT експертиза

1. Комп’ютерно-технічна експертиза технічних даних і програмного забезпечення є ключовим видом Судової Комп’ютерно-технічної експертизи, оскільки дозволяє зібрати і описати суттєві ознаки злочину і завершити побудову доказової бази шляхом вивчення змісту інформації, що зберігається в комп’ютері на електронних (також CD, DVD та ін.) носіях, а також відновлення та аналіз видалених файлів з електронних носіїв тощо.

Експертним завданням є пошук, виявлення, аналіз і оцінка інформації, підготовленої користувачем або створеної програмами в інформаційному середовищі електронного носія.

2. Комп’ютерно-технічна або апаратно-комп’ютерна експертиза дозволяє вирішувати більшість діагностичних та ідентифікаційних питань шляхом вивчення технічних характеристик, конструктивних особливостей і технічного стану комп’ютерної техніки та апаратів мобільного зв’язку.

3. Програмна експертиза – дослідження розробки (створення) та застосування (використання) програмного забезпечення з метою збору доказів у кримінальному або господарському процесі.

Експертним завданням є дослідження функціонального призначення і характеристик реалізованого алгоритму, структурних особливостей і поточного стану системного та прикладного програмного забезпечення.

4. Комп’ютерно-мережева експертиза чи експертиза телекомунікаційних систем і пристроїв ґрунтується на ідентифікації функціонального призначення інформаційних засобів (комп’ютери, маршрутизатори, роутери тощо), які реалізують яку-небудь мережеву інформаційну технологічну структуру.

5. В межах комп’ютерно-технічної експертизи та експертизи телекомунікаційних систем і пристроїв особливе місце займають експертні дослідження, пов’язані з Інтернет-технологіями, що проводяться у кримінальних та господарських справах. Об’єктами дослідження можуть бути комп’ютери користувачів, сервери підприємства, підключені до глобального інформаційного ресурсу Інтернет, до різних ресурсів постачальника мережевих послуг (провайдера), і які надають їм інформаційних послуг (електронна пошта, соціальні мережі, новинні сервіси, телеконференції, www-сервіс тощо).

Експертним завданням є дослідження для виявлення та ідентифікації структурних особливостей в телекомунікаційному зв’язку та фіксація будь-якого стану інформаційного середовища, розташованого на носіях інформації засобів телекомунікації.

Отправить запрос

Команда HLB Ukraine всегда рада помочь, присылайте Ваш вопрос

Отправить
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy