Експертиза об’єктів інтелектуальної власності

Одним з видів судової експертизи є експертиза, пов’язана з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності. Така експертиза проводиться виключно атестованими судовими експертами Міністерства юстиції України за рішенням суду або постановою слідчих органів.

Сьогодні фахівці можуть запропонувати проведення наступних видів досліджень:

 • експертиза об’єктів авторського права
 • патентна експертиза
 • вивчення товарних знаків на предмет наявності подібності до ступеня змішування
 • оцінка інтелектуальної власності

Експертизи об’єктів авторського права, перш за все, застосовуються для встановлення авторства твору, а також виявлення його творчого характеру і вивчення об’єкта в цілому.

Експертиза авторських прав дозволяє відповісти на наступні питання:

 • Чи можна назвати представлені об’єкти результатом творчої діяльності? Що саме дозволяє розглядати їх як результат творчої діяльності?
 • У чому виявилась новизна досліджуваних матеріалів, які якості дозволили сказати, що дані об’єкти окремо або разом являють собою результат творчої роботи?
 • Чи можна назвати даний об’єкт самостійним твором або переробкою?
 • Чи являється представлений об’єкт частково або повністю предметом авторського права іншої особи?

Патентна експертиза дозволяє виявити порушення в галузі прав на винаходи і корисні моделі, встановити факти їх незаконного використання.

В рамках такого дослідження фахівці зазвичай відповідають на питання:

 • Чи були в процесі виробництва даного продукту використані винаходи або корисні моделі, на які у інших осіб існують патенти?
 • Чи входить до складу даного обладнання пристрій, запатентований іншою особою?
 • Чи були при виготовленні продукції використані всі елементи формули винаходу, що охороняється патентом?

Інтелектуальні експертизи товарних знаків дозволяють встановити їх подібність, оцінити правомірність реєстрації фірмового позначення, а також вирішити питання про порушення прав на вже зареєстрований товарний знак.

Типовими питаннями для даного виду дослідження є:

 • Чи можна назвати представлені товарні знаки тотожними або констатувати наявність між ними подібності до ступеня змішування? Яким чином, за рахунок яких коштів була досягнута така схожість?
 • Чи є словесний елемент домінуючим в порівнюваних товарних знаках?
 • Чи можна назвати словесний компонент, використаний в даному товарному знаку, оригінальним, унікальним, неповторним?

Послуги із захисту інтелектуальної власності:

 • захист від недобросовісної конкуренції
 • реєстрація об’єктів інтелектуальної власності
 • міжнародне патентування і патентування в Україні (патентування винаходів, заводських зразків і моделей)
 • реєстрація товарного знака (українські та міжнародні)
 • захист авторських і суміжних прав (захист інтелектуальної власності в Україні за допомогою законної охорони)
 • консультації та складання договорів.

Отправить запрос

Команда HLB Ukraine всегда рада помочь, присылайте Ваш вопрос

Отправить
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy