Трансфертне ціноутворення

Оподаткування за правилами трансфертного ціноутворення

Платник податків, який бере участь в контрольованій операції, зобов’язаний визначати обсяг оподатковуваного прибутку за такою операцією відповідно до принципу «витягнутої руки», який полягає в тому, що умови угоди, відповідної принципу «витягнутої руки», не відрізняються від умов, які застосовуються між непов’язаними особами у спів ставних неконтрольованих операціях.

Метою трансфертного ціноутворення є нівелювання можливості використання відмінностей в системах оподаткування різних країн з метою мінімізації податків та розмивання податкової бази в транснаціональних масштабах.

 

Критерії визнання операцій контрольованими

Контрольованими операціями є господарські операції платника податків, які можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків.

У 2019 р. критерії визнання операцій контрольованими піддалися тільки одній суттєвій зміні, що стосується розширення переліку осіб, операції між якими можуть бути визнані контрольованими.

Перелік контрольованих операцій, починаючи з 2018 р., розширився операціями між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, якщо обсяг таких операцій, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Інші критерії визнання операцій контрольованими, які діяли ще до 2018 р., не змінилися. Тобто контрольованими операціями продовжують залишатися господарські операції платника податків, які можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, а саме:

господарські операції, що здійснюються з пов’язаними особами – нерезидентами;
зовнішньоекономічні господарські операції з продажу та/або придбання товарів та/або послуг через комісіонерів-нерезидентів;
господарські операції, здійснювані з нерезидентами, зареєстрованими в державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого КМУ відповідно до пп. 39.2.1.2 ПКУ, або які є резидентами цих країн;
господарські операції, здійснювані з нерезидентами, які не платять податок на прибуток (корпоративний податок), в тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, і/або які не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи.

Без змін залишився і критерій обсягу таких операцій. Тобто зазначені вище операції визнаються контрольованими при одночасному дотриманні двох умов:

річний дохід платника податку від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за (звітний) рік;
обсяг господарських операцій платника податків з відповідним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за (звітний) рік.

З 2018 р. для визначення критерію за обсягом господарських операцій застосовуються ціни, які відповідають принципу «витягнутої руки». Таким чином, обсяг господарських операцій, визначений за цінами, встановленими за принципом «витягнутої руки», не завжди може відповідати обсягу господарських операцій, визначеному за правилами бухгалтерського обліку.

Перелік держав (територій), визначених відповідно до пп. 39.2.1.2 ПКУ, та перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не платять податок на прибуток (корпоративний податок), затверджується Кабінетом Міністрів України. У разі внесення змін до зазначених переліків, нові держави (території) або організаційно-правові форми нерезидентів починають бути контрольованими з 1 січня року, наступного за календарним роком, в якому внесені наступні зміни.

Переліки держав (територій), які відповідають критеріям, встановленим пп. 39.2.1.2 ПКУ, і діяли в різних періодах, затверджені:

розпорядженням КМУ від 16.09.2015 р. № 977-р (діяло з 16.09.2015 р. по 31.12.2017 р.);
постановою КМУ від 27.12.2017 р. № 1045 (діє з 01.01.2018 р. по сьогодні).

До постанови КМУ від 27.12.2017 р. № 1045 внесені зміни згідно з постановою КМУ від 31.01.2018 р. № 108, яка набрала чинності 07.03.2018 р., та згідно з постановою КМУ від 11.04.2018 р. № 295, яка набрала чинності 25.04.2018 р.

Перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не платять податок на прибуток (корпоративний податок), затверджений постановою КМУ від 04.07.2017 р. № 480 (діє з 27.07.2017 р. по сьогодні).

Варто брати до уваги, що до контрольованих операцій між платником податків і нерезидентом відносяться операції, коли право власності на предмет (результат) такої операції, перш ніж перейти від платника податків до такого нерезиденту (в разі експортних операцій) або перш ніж перейти від такого нерезидента до платника податків (в разі імпортних операцій), переходить до однієї або декількох непов’язаних осіб, якщо ці особи:

не виконують в такій сукупності операцій суттєвих функцій, пов’язаних з придбанням (продажем) товарів (робіт, послуг) між пов’язаними особами;
не використовують в такій сукупності операцій суттєвих активів та/або не приймають на себе суттєвих ризиків для організації придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) між пов’язаними особами.

 

Звіт про контрольовані операції

Незмінними у 2018 р. залишилися терміни подачі Звіту про контрольовані операції, який необхідно подати засобами електронного зв’язку в електронній формі до 1 жовтня року, що настає за звітним.

Враховуючи п. 49.20 ПКУ, граничним терміном подання Звіту про контрольовані операції за 2018 р. є 1 жовтня 2019 р.

 

Методи трансфертного ціноутворення

При встановленні відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» застосовується один з наступних методів:

порівняльної неконтрольованої ціни;
ціни перепродажу;
«витрати плюс»;
чистого прибутку;
розподілу прибутку.

Критеріями вибору методу трансфертного ціноутворення є:

доцільність обраного методу відповідно до характеру контрольованої операції, яка визначається, зокрема, на основі результатів функціонального аналізу контрольованої операції;
наявність повної та достовірної інформації, необхідної для застосування обраного методу та/або методів трансфертного ціноутворення;
ступінь співставності між контрольованими і неконтрольованими операціями, включаючи надійність коригувань співставності, якщо такі застосовуються, які можуть використовуватися для усунення розбіжностей між такими операціями.

 

Підготовка та подання документації з трансфертного ціноутворення

Не раніше граничного терміну подання Звіту про контрольовані операції, тобто не раніше 1 жовтня року, що настає за роком, в якому здійснені контрольовані операції, центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову і митну політику, має право звернутися до платника податків із запитом про надання документації з трансфертного ціноутворення.

Протягом 30 календарних днів з дня отримання такого запиту платник податків зобов’язаний подати документацію щодо контрольованих операцій, яка повинна відповідати вимогам, встановленим ПКУ.

 

Результати впровадження трансфертного ціноутворення

Згідно з інформацією ДФС України, щорічно про вчинені контрольовані операції звітують майже 2-3 тис. платників податків. Станом на 28.02.2019 р. завершені п’ять звітних періодів з трансфертного ціноутворення.

За неподання або несвоєчасне подання звітів про контрольовані операції та документації за 2013 р. оштрафовані 57 платників на суму 13 млн. грн., за 2014 р. оштрафовані 140 платників на суму 55 млн. грн., за 2015 р. оштрафовані 489 платників на суму 160 млн. грн., за 2016 р. оштрафовані 161 платник на суму 26 млн. грн., за 2017 р. оштрафовані 36 платників на суму 2,5 млн. грн.

За 2015 р. завершено 3 перевірки, за 2016 р. – 6 перевірок, за 2017 р. – 25 перевірок, за 2018 р. – 19 перевірок.

Загальний обсяг самостійного оподаткування платниками податків бази оподаткування – 8,2 млрд. грн. (у 2018 р. – 1,7 млрд. грн.).

 

Що ми пропонуємо

Для запобігання спірних питань з контролюючими органами HLB Ukraine пропонує наступні послуги з трансфертного ціноутворення:

аналіз операцій з пов’язаними особами та контрагентами з низькоподаткових юрисдикцій;
ідентифікація контрольованих операцій;
визначення ризиків, пов’язаних з трансферним ціноутворенням;
методологічна допомога, консультування та складання Звіту про контрольовані операції;
аналіз відповідності цін компанії ринковому діапазону цін і рентабельності;
розробка положень з трансфертного ціноутворення та застосування звичайних цін, розробка бізнес-процесів;
визначення та оцінка правильності вибору методів визначення звичайної ціни;
консультації щодо змін структури операцій для зменшення ризиків, пов’язаних з трансферним ціноутворенням;
навчання фахівців компанії з питань трансфертного ціноутворення;
автоматизація заповнення Звіту про контрольовані операції та інших процесів в сфері трансфертного ціноутворення.

 

Отправить запрос

Команда HLB Ukraine всегда рада помочь, присылайте Ваш вопрос

Отправить
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy