Огляд фінансової звітності

Огляд фінансової звітності – аудиторська перевірка, в результаті якої аудитор висловлює свою впевненість в тому, що інформація, яка є предметом огляду, не містить суттєвих викривлень. При проведенні огляду аудитор керується тими ж загальними професійними принципами і судженнями при висловленні аудиторської думки про фінансову звітність, як і при аудиті. Огляд фінансової звітності проводиться за квартал, півріччя і дев’ять місяців (проміжна фінансова звітність).

На відміну від аудиту огляд не призначений для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що проміжна фінансова інформація (фінансова звітність) не містить суттєвих викривлень.

Огляд передбачає виконання запитів в основному особам, відповідальним за фінансові і бухгалтерські питання, і застосування аналітичних та інших процедур огляду. Огляд може привернути увагу аудитора до важливих питань, які впливають на проміжну фінансову інформацію, проте огляд не дає всіх доказів, який би вимагав аудит.

Ціль завдання з огляду фінансової звітності – надання аудитору можливості дійти на основі огляду до висновку, чи привернув його увагу будь-який факт, який дає йому підстави вважати, що фінансова звітність не складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування.

 

Згідно з якими стандартами проводиться огляд фінансової звітності?

Огляд фінансової звітності проводиться відповідно до Міжнародних стандартів завдань з огляду (далі – МСЗО), а саме:

МСЗО 2400 «Завдання з огляду історичної фінансової звітності»;
МСЗО 2410 «Огляд проміжної фінансової звітності».

Під час огляду фінансової звітності виконуються наступні процедури:

отримується розуміння бізнесу компанії, а також галузі її діяльності;
надсилаються запити щодо принципів та практики бухгалтерського обліку компанії;
надсилаються запити щодо відображення в обліку, класифікації та підсумовування операцій;
збирається інформація для розкриття у фінансовій звітності;
надсилаються запити щодо підтвердження всіх суттєвих тверджень у фінансовій звітності;
виконуються аналітичні процедури для виявлення взаємозв’язку окремих статей, які здаються незвичайними. Ці процедури включають:
порівняння фінансової звітності зі звітністю за попередні звітні періоди;
порівняння фінансової звітності з очікуваними результатами та фінансовим станом;
аналіз взаємозв’язків між елементами фінансової звітності, котрі, як очікується, відповідатимуть прогнозованому зразку, який ґрунтується на досвіді компанії або нормах галузі її діяльності.

 

Що ми пропонуємо

HLB Ukraine надає послуги з огляду фінансової звітності, складеної за П(С)БО або МСФЗ, відповідно до вимог МСЗО 2400, МСЗО 2410.

 

Що отримуєте Ви

Звіт з огляду


Містить висновок аудитора щодо отримання обмеженої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень, або опис обставин, виявлених в ході огляду, які викривлюють уявлення про стан компанії через порушення порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності

 

Отправить запрос

Команда HLB Ukraine всегда рада помочь, присылайте Ваш вопрос

Отправить
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy